Madonas novada pašvaldība
līdzfinansē GISTAR pētījumu "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)".


Rēzeknes pilsētas dome

līdzfinansē GISTAR pētījumu "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)".


Dobeles novada pašvaldība
līdzfinansē GISTAR pētījumu "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)".

Tukuma novada pašvaldība

līdzfinansē GISTAR pētījumu "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)".

GISTAR pētījums tiek daļēji finansēts no VPP– BIOMEDICINE 2014 – 2017, 4.projekta “Kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos”.


Saldus novada pašvaldība
līdzfinansē GISTAR pilotpētījumu "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)".

Ludzas novada pašvaldība
līdzfinansē GISTAR pilotpētījumu "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)".

 

Alūksnes novada pašvaldība
līdzfinansē GISTAR pilotpētījumu "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)".


Cēsu novada pašvaldība

līdzfinansē GISTAR pilotpētījumu "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)".

 

GISTAR pētījuma projekta koncepcija tiek izstrādāta,
pamatojoties uz LU ESF projekta
„Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa”  (nr.2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016) rezultātiem.


                                                                              2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Copyright © 2012-2019 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.