2019. gada notikumi

2019. gada 17. decembrī. Šī gada 16.decembrī notika Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes darbinieku sanāksme. Sanāksmes ietvaros tika pasniegtas arī rektora pateicības.

Pateicības rakstus par būtiskiem ieguldījumiem  saņēma GISTAR pētījumā iesaistītie darbinieki:

Aiga Rūdule, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vecākā eksperte, par veiksmīgu GISTAR pētījuma administratīvo vadību;

Arnis Kiršners, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošais pētnieks, Dr.sc.ing., par būtisko ieguldījumu KPMI biobankas IT platformas izstrādē;

Inese Poļaka, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece, ERAF post-doktorantūras projekta darbiniece, par būtisko atbalstu studējošo pētniecības darbu plānošanā un iegūto datu analīzē, par GISTAR pētījuma vadošā statistiķa pienākumu izcilu izpildi.

Apsveicam un lepojamies!


Attēlā: GISTAR pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule ar pateicības rakstu


2019. gada 3. decembrī. Ar lepnumu varam paziņot, ka GISTAR Jēkabpils reģionālajā pētījumu centrā kopumā iekļauti jau 500 respondenti. Savukārt kopējais pētījumā iekļauto respondentu skaits ir sasniedzis jau 88880! 

 

Lai aprunātos par iespējām, ko iedzīvotājiem sniedz šis pētījums, Jēkabpils laikraksta "Brīvā Daugava" korespondente Inese Zone uz sarunu aicināja pētījumā iekļauto 500 respondenti Olgu Kirejevu

GISTAR pētījums Latvijā norisinās jau sešus gadus. Savukārt Jēkabpils reģionālais pētījumu centrs darbojas kopš 2019.gada septembra. Pētījuma realizācija Jēkabpilī šobrīd paredzēta līdz 2020. gada beigām. Paralēli tiek apspriestas pētījuma realizācijas iespējas arī citās Latvijas pilsētās. 

Rakstu un interviju lasiet ŠEIT

Attēlā: Ārsta palīgs Sendija Vītola (no kreisās) un 500 respondente Olga Kirejeva

Foto: Inese Zone, Brīvā Daugava


2019. gada 28. novembrī. No 25.-26.novembrim Madridē, Spānijā notika  "International Conference on Genomics & Pharmacogenomics" un "International Conference on Human Genetics and Genetic Disorders" konference (Starptautiskā genomikas un farmakogenomikas konference un Starptautiskā cilvēku ģenētikas un ģenētisko traucējumu konference). 
LU KPMI zinātniskā asistente Dārta Pūpola prezentēja ERAF „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai fēču paraugos” projekta laikā iegūtos nozīmīgākos rezultātus.

Šie rezultāti tika iegūti analizējot paraugus no KPMI lielākā pētījumā GISTAR iekļautajiem respondentiem.

D.Pūpola par savu ziņojumu saņēma apbalvojumu kā par labāko stenda referātu konferencē. 

Projekts „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” ir saņēmis finansējumu no ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 1.1.1.1./16/A/272

2019. gada 19. novembrī. Tradicionālajā 21 Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksmē '2019 tika prezentēti GISTAR pētījuma rezultāti. 

European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN - Eiropas Gastroenteroloģijas, endoskopijas un uztura asociācija) no 15-16. novembrim Varšavā, Polijā rīkoja European Bridging Meeting in Gastroenterology 2019 (Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksme) ar mērķi dot iespēju jauniem pētniekiem prezentēt savus darbus, klātesot saviem zinātniskā darba vadītājiem. Katram dalībniekam tika piesaistīts mentors, kas pēc prezentācijas vadīja diskusiju par dažādiem darba aspektiem. Zinātniskajā saietā 42 jaunie pētnieki uzstājās ar saviem darbiem. Pēc konferences zinātniskā komisija apbalvoja 5 visaugstāk novērtētās prezentācijas.

No Latvijas ar darba vadītāju prof. Mārci Leju konferencē piedalījās LU rezidente gastroenteroloģijā, doktora grāda kandidāte Danute Ražuka-Ebela. Danute par referātu "Analysis of factors associated with decreased pepsinogen in the GISTAR study population in Latvia" ("Ar samazinātu pepsinogēnu saistīto faktoru analīze GISTAR pētījuma populācijā Latvijā") saņēma apbalvojumu par labāko prezentāciju.

"Bridging Meeting" iniciatīvu 1998. gadā Magdeburgā, Vācijā uzsāka prof. Dr. Peters Malfertheiners (Dr. Peter Malfertheiner). Viņa vīzija un mērķis, izstrādājot "Bridging Meeting" koncepciju, bija izveidot forumu jaunajiem klīniskajiem pētniekiem no Austrumu un Rietumeiropas valstīm, kur tiktu prezentēti notiekošo un pabeigto pētījumu rezultāti. Dot iespēju jaunajiem kolēģiem, akadēmiskajiem pasniedzējiem un mentoriem, kā arī nozares partneriem satikties, izveidot sakarus, veidot tiltus un veidot ceļu uz Gastroenteroloģijas nākotni.


Fotogrāfijā no kreisās: konferences zinātniskās komitejas vadītāji Prof. Jaroslaw Regula un Prof. Peter Malfertheiner, Danute Ražuka-Ebela, Prof. Mārcis Leja

2019. gada 1. novembrī. Nur-Sultanā (Kazahstāna) notiek XIV starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Astana-Gastro-2019”.
Ar prezentāciju “Kuņģa vēža skrīnings. GISTAR pētījums” konferencē uzstājās M.Leja.
Prezentācijā tika demonstrēti arī LU KPMI pētnieku veiktā darba rezultāti, kas iegūti analizējot Kazahstānā iegūto materiālu.


2019. gada 21. oktobrī. Barselonā notiekošajā Apvienotajā Eiropas gastroenteroloģijas kongresā (United European Gastroenterology Week) LU KPMI direktors M.Leja prezentēja pārskatu par pasaulē notiekošajiem populācijas pētījumiem kuņģa vēža profilaksei. Viens no būtiskākajiem šādiem pētījumiem pasaulē un vienīgais – Eiropā ir Latvijā notiekošais LU Klīniskās  un profilaktiskās medicīnas institūta realizētais GISTAR pētījums.

2019. gada 3. oktobrī. Šodien Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņakalnā notiek viens no būtiskākajiem gada pasākumiem GISTAR pētījuma ietvaros - Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā(DSMB) pulcējās Rīgā ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, t.sk. Vesela Kuņģa iniciatīvu un Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu GISTAR, kuram atbalstu paudusi arī Latvijas Veselības ministrija.

Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā un Rēzeknē, no šā gada septembra projekta realizācija notiek Jēkabpilī.


2019. gada 27. septembrī. Šodien Jēkabpils poliklīnikas telpās, Stadiona ielā 1 oficiāli atklāts gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījuma GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs.
Sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu LU KPMI realizētais GISTAR 
pētījuma  reģionālais centrs darbu Jēkabpilī uzsāka šī gada 2. septembrī .

Reģionālais centrs ir veiksmīgi aizvadījis pirmo darba mēnesi, kura laikā to ir apmeklējuši jau vairāk kā 130 respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau vairāk kā 8 450 respondenti.

Atklāšanā piedalījās Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekļi - Margarita Meļņikova, Renārs Purniņš, GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja, GISTAR pētījuma darbinieki, kā arī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola.


2019. gada 11. septembrī. No 9. līdz 10. septembrim Londonā (Lielbritānijā) notika 11. Starptautiskā ICAPS konference: Vēža profilakse fokusējoties uz infekcijas, iekaisuma un imūnās sistēmas saslimšanām.
GISTAR projekta zinātniskais vadītājs M.Leja piedalījās ar uzaicinātu lekciju “H. pylori izskaušana kuņģa vēža profilaksei”.
Prezentācijas laikā tika demonstrēti GISTAR projekta dizains un provizoriskie rezultāti.
Konferenci organizē Starptautiskā vēža profilakses biedrība (ICAPS) un Lielbritānijas Terapeitiskā vēža profilakses tīkls (UKTCPN).

 

2019. gada 9. septembris. Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskajā kongresā, kas no 5. līdz 7. septembrim norisinājās Insbrukā, Austrijā, ar stenda referātiem un mutiskām prezentācijām piedalījās LU KPMI zinātnieki. 

Stenda un mutisko ziņojumu veidā tika ziņoti LU KPMI lielākā pētījuma GISTAR, kā arī citu institūtā notiekošo pētījumu rezultāti.
Mutisko prezentāciju par tēmu - "Pazemināts pepsinogēnu līmenis saistībā ar menopauzes klātbūtni GISTAR pētījuma populācijā Latvijā" sniedza J.Aleksejeva. GISTAR pētījuma rezultāti izmantoti arī J.Aleksejevas stenda referātā "Saikne starp pazeminātu pepsinogēnu līmeni ar dažādiem uztura faktoriem un Helicobacter pylori seropozitivitāti".
Savukārt Olga Sjomina GISTAR datus prezentēja mutiskajā ziņojumā "Standarta trīskāršās terapijas un lielu devu amoksicilīna / bismuta terapijas efektivitātes salīdzinājums H. pylori izskaušanā".
Kopumā mūsu pētnieku grupa uzstājās ar 5 stenda un 2 mutiskajiem ziņojumiem.

  
  


2019. gada 2. septembris. Sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu šodien darbu uzsāk GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs. Pirmajā darba dienā pētījumu centru apmeklē pirmie trīs respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau 8 319 respondenti.
  
  


2019. gada 22. augustā. Turpinās GISTAR Jēkabpils reģionālā centra topošo darbinieku apmācības. Mācību ietvaros jaunās darbinieces apgūst pētījumam nepieciešamās praktiskās iemaņas, mācās kā norisinās dalībnieku iekļaušana pētījumā. 
Notiek darbs pāros, anketēšana, kā arī tiek apgūta datu ievade DVS sistēmā. Topošās darbinieces apgūst asins noņemšanas un asins paraugu sagatavošanas standartus, kā arī siekalu testu veikšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu, un elptestu veikšanas kārtību. Tiek apgūti arī specifiski diētas anketas jautājumi.

  

 


2019. gada 19. augustā. Šodien Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā notiek apmācības topošajiem GISTAR Jēkabpils reģionālā centra darbiniekiem. GISTAR projekta zinātniskais vadītājs profesors Mārcis Leja stāsta jaunajiem darbiniekiem par kuņģa un zarnu vēža aktualitāti Latvijā un pasaulē, kā arī konkrēti par GISTAR pētījuma nozīmību un būtiskām detaļām. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma protokolu, anketu, respondentu intervēšanas specifiku, kā arī ar GISTAR datu vadības sistēmu. 
  


2019. gada 28. jūnijā. Šī gada septembrī gremošanas slimību profilakses pētījums GISTAR savu darbību uzsāks Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. 

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, t.sk. Vesela Kuņģa iniciatīvu un Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu GISTAR, kuram atbalstu paudusi arī  Latvijas Veselības ministrija. Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā un Rēzeknē, un pētījumā jau ir iesaistīti  8 316 respondenti. Bet no šā gada septembra, projekta realizācija tiks uzsākta Jēkabpilī. 


Šobrīd pētījums Jēkabpilī tiek plānots līdz 2020.gada beigām, taču iedzīvotāju lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.
   
Projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"


2019. gada 27. maijā. GISTAR pētījuma koordinatore Aiga Rūdule un projekta administratīvā vadītāja Līga Grantiņa dodas uz Jēkabpils reģionālo slimnīcu, lai apskatītu pētījumu centra telpas un tiktos slimnīcas vadību. Notiek nākamo Jēkabpils pētījumu centra darbinieku atlase.
 
2019. gada 24. maijā. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē ar izcilību savus diplomdarbus aizstāv GISTAR pētījumā iesaistītās LU studentes Anna Krīgere un Linda Mežmale, kuras savus darbus izstrādāja uz GISTAR pētījumā iegūto datu bāzes LU KPMI zinātniskās komandas sastāvā. Anna Krīgeres darba tēma “Kolorektālā vēža skrīninga programmu statusa analīze Eiropas valstīs”. Lindas Mežmales darba tēma “Helicobacter pylori infekcijas un atrofiska gastrīta izplatības analīze Kazahstānas populācijā”. 
Apsveicam kolēģes un vēlam iesākto darbu turpināt!

 


2019. gada 17. maijā. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 3, Zinātņu mājā notiek  Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena.
Tās ietvaros LU KPMI iepazīstina apmeklētājus ar savu lielāko projektu - GISTAR, tā norisi un rezultātiem. Tiek demonstrētas iekārtas, ikviens interesents var veikt elptestus.


2019. gada 13. maijā. Izraēlas vadošajā tehnoloģiju Universitātē TECHNION, ar ko GISTAR pētījuma realizētājam - Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtam (KPMI) ir regulāra sadarbība, notiek starptautiska konference "Valkājams elektroniskais aprīkojums medicīnas diagnostikā". Šādu konferenci, ko atbalsta arī Izraēlas Zinātnes ministrija, paredzēts turpmāk organizēt katru gadu.
Ar ziņojumu par vienreiz izmantojamu elektroniku gastroenteroloģijā ("Single-use electronics for gastrointestinal disease: the current applications and a view toward the perspective")  uzstājās GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja.


2019. gada 18. aprīlī. 

PRIECĪGAS LIELDIENAS!!!

 


2019. gada 9. aprīlī. GISTAR pētījumā iesaistītie LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta  (LU KPMI) un Akadēmiskās histoloģijas laboratorijas (AHL) darbinieki Sergejs Isajevs, Inga Bogdanova, Anda Averate, Indra Klišča un Inga Locāne 2019. gada 1.-3. aprīlī apmeklēja vadošo patoloģijas laboratoriju Eiropā - Porto Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļu Porto, Portugālē.
Latvijas delegāciju uzņēma GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejas (DSMB) locekle, Porto Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļas vadītāja, profesore Fatima Karneiro (Fátima Carneiro), kas ir vadošais eksperts gastrointestinālajā patoloģijā pasaulē.
Kopā ar prof. F. Karneiro tika pārskatīti LU KPMI GISTAR un SNIFFPHONE realizēto projektu sarežģītākie histotopatoloģiskie gadījumi, kā arī tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība zinātniskajos pētījumos.
Vizītes laikā  Latvijas delegācija iepazinās ar laboratorijas organizācijas darbu un izmantotajām metodēm klīniskajā darbā un zinātniskajos pētījumos, tai skaitā laboratoriju kvalitātes sistēmu un uzraudzību, laboratorijas darba plūsmu, modernajām iekārtām, jaunajām molekulārās patoloģijas metodēm,  kā arī aplūkoja sarežģītākus klīniskās patoloģijas gadījumus un piedalījās klīniski  - patoloģiskajās sēdēs un ikdienas nodaļas darbā.
Vizītes laikā gūtā pieredze būtiski paaugstinās Latvijas patologu un biomedicīnas laborantu kompetenci turpmākajos LU KPMI realizētajos vietējos un starptautiskajos projektos.

 


 

2019. gada 29. martā. Šodien savu darbību ir noslēdzis GISTAR pētījuma Rēzeknes reģionālais centrs. Kopumā šajā centrā laika posmā no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 29. martam tika iekļauti 2 409 respondenti (attiecīgi sievietes - 1 480, vīrieši - 929). Pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja pateicās Rēzeknes pētījumu centra darbiniecēm par paveikto darbu, kā arī Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam un domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājam Gunāram Arbidānam par atbalstu pētījuma realizācijā. 
Latvijā GISTAR pētījums tika uzsākts jau 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauts 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077.  Atzīmēsim, ka Rēzeknes centrā tā divu gadu darbības laikā iekļautie 2 409 respondenti ir līdz šim lielākais iekļauto respondentu skaits, kā arī Rēzeknes pilsētā pētījums norisinājies visilgāko laika posmu. 
Ar lepnumu varam arī atzīmēt, ka kopš pētījuma uzsākšanas 2013.gadā, uz šī gada marta beigām GISTAR pētījumā ir iekļauti jau 8 316 respondenti.
GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu citās Latvijas pašvaldībās un jau šobrīd norisinās aktīva komunikācija ar Jēkabpils pašvaldību pārstāvjiem par pētījuma realizācijas uzsākšanu šī gada rudenī.


2019. gada 25. martā. No 5. līdz 7. septembrim Insbrukā, Austrijā norisināsies Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskais kongress par tēmu "Helikobaktērijas & mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi".

Paredzams, ka kā jau katru gadu, arī šogad uz kongresu dosies GISTAR pētnieku grupa. 
Atgādināsim, ka XXXI Starptautiskajā EHMSG kongresā (Lietuva, 2018. gads) Latvija bija trešā no valstīm ar vislielāko dalībnieku skaitu. 

Termiņš tēžu iesniegšanai: 2019. gada 12. maijs
Reģistrācijas termiņš par pazeminātu maksu: 2019. gada 12. jūlijs
Iepriekšējas reģistrācijas termiņš: 2019. gada 25. augusts

Vairāk informācijas par konferenci www.helicobacter.org.


2019. gada 18. martā. Latvijā jau vairākus gadus, sadarbojoties LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta un Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras pētniekiem, tiek realizēts pētījums GISTAR - vienīgais šāda veida pētījums Eiropā, kura rezultātus gaida daudzi speciālisti Eiropā un ārpus tās.
Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā (DSMB) šogad Rīgā uz 3. DSMB sēdi pulcēsies  3.oktobrī, ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām. 

 
2019. gada 11. martā.  Busanas pilsētā (Koreja) 8.-9. martā notika 27. ikgadējais Korejas Helikobaktērijas un augšējā gremošanas stāva pētniecības koledžas un 16. Japānas-Korejas Helikobaktērijas pētniecības apvienotais simpozijs, kurā piedalījās pavisam 380 dalībnieki no 21 valstīm, g.k. no Āzijas reģiona. Sēdē, kas bija veltīta svarīgākajiem kuņģa vēža prevencijas pētījumiem pasaulē, GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja ziņoja par GISTAR pētījuma norisi un sākotnējiem rezultātiem, kā arī par potenciālajām sadarbības iespējām ar Āzijas valstīm. Sēdi vadīja otrs pētījuma vadītājs no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras Rolando Herrero.


2019. gada 28. februārī. Maskavā notiek Eiropas Gastroenteroloģijas, endoskopijas un nutrīcijas asociācijas (EAGEN) pēcdiploma apmācības kurss "Klīniskie lēmumi gastroenteroloģijā - no vadlīnijām līdz individualizētai pieejai".
Kursā tika demonstrēta RAKUS Latvijas Onkoloģijas centra  pacienta ārstēšanas pieredze, kad veiksmīgas komandas realizētas ārstēšanas rezultātā būtiski tika pagarināta pacienta dzīvildze (pacients turpina saņemt terapiju arī šobrīd). 
Gadījuma analīzi prezentēšanai kursā sagatavojusi slimnīcas ķīmijterapeite un GISTAR pētījumā iesaistītā LU doktorante Dr. Evita Gašenko.
Kursā piedalās GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.


2019. gada 24. februārī. Latvijas Universitātes 77. Starptautikās zinātniskās konferences ietvaros 22. februārī notika Latvijas Universitātes Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference.  
Ar lepnumu varam atzīmēt, ka konferencē tika prezentēti arī GISTAR Kazhstānas pilotpētījuma dati. Konferencē tos ar stenda referātu "Accuracy of the serum biomarkers in the detection of atrophic gastritis in Kazakhstan population" ("Seruma biomarķieru precizitāte atrofiska gastrīta noteikšanā Kazahstānas populācijā") prezentēja pētījumā iesaistītā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studente Linda Mežmale.
 

2019. gada 20. janvārī. Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) komitejas sēdē, kas notika Francijā, grupas dalībnieki tika informēti par GISTAR un ar mikrobioma izpēti saistīto LU KPMI pētniecības projektu gaitu. Grupas dalībnieki deva zaļo gaismu jauna starptautiska žurnāla “Microbiome in Health and Disease” izdošanai jau sākot ar 2019. gadu. Grupa atbalstīja arī GISTAR projektā iesaistīto jauno pētnieku - Olgas Sjominas, Zanes Dzērves un Annas Krīgeres kandidatūras dalībai BIOCODEX firmas atbalstītā kursā zinātnisko rakstu sagatavošanai.

2019. gada 19. janvāris. No 16.-18. janvārim Lionā (Francijā) notika Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) un Pasaules veselības organizācijas (WHO) organizēts simpozijs par vēža skrīninga programmu ieviešanu.
Ar lekciju par Latvijā notiekošo pētījumu GISTAR, kā arī par kuņģa 
vēža prevencijas iespējām, simpozijā uzstājās pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja.
18.janvārī simpozijā tika pārrunāta GISTAR pētījuma gaita un rezultāti, plānota iegūto datu analīze un publicēšana, Datu drošības un monitorēšanas padomes (DSMB – Data Safety and Monitoring Board) sanāksme 2019. gadā, kā arī plānota tālākā pētījuma norise.

   

2019. gada 2. janvārī. Ar lepnumu varam paziņot, ka uz 2018. gada beigām GISTAR pētījumā  iekļauti jau 8 150 respondenti. Pētījums tika uzsākts 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Šobrīd savu darbību turpina pētījumu centrs - Rēzeknē. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauts 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077. Rēzeknes centrā jau šobrīd ir iekļauti 2200 respondenti.
   

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2023 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.