2018. gada notikumi

2018. gada 3. decembris. Tradicionālajā Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksmē, kas no 30. novembra līdz 1. decembrim norisinājās Berlīnē, Vācijā tika prezentēti Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta lielākā pētījuma GISTAR Kazahstānas pilotpētījuma rezultāti.

Par prezentāciju "Seruma pepsinogēnu kā biomarķieru  nozīmība atrofiskā gastrīta skrīningam Kazahstānas iedzīvotāju vidū" LU Medicīnas fakultātes studente Linda Mežmale saņēma apbalvojumu kā par labāko mutisko prezentāciju. 

Sanāksmē piedalījās arī GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja. 
Šogad sanāksmē notika atgriešanās pie sākotnēji izveidotā klasiskā Apvienošanas sanāksmes modeļa, kur studenti un viņu mentori uzstājas, apspriežas un iesaistās Eiropas gastroenteroloģijas tīklā.
Sanāksmes programma.
Vairāk informācijas par sanāksmi ŠEIT.

   
Attēlā: Linda Mežmale Eiropas gastroenteroloģijas                    Attēlā: Linda Mežmale Berlīnē ar apbalvojumu par
apvienošanas sanāksmē iepazīstina ar GISTAR                         labāko mutisko prezentāciju sanāksmē
Kazahstānas pilotpētījuma rezultātiem


2018. gada 26. oktobris. Ar lepnumu varam paziņot, ka kopējais pētījumā iekļauto respondentu skaits šodien ir sasniedzis 8000! GISTAR pētījums Latvijā norisinās jau piecus gadus. Šobrīd aktīvi darbojas pētījumu centrs Rēzeknē (kopš 2017.gada aprīļa), kurā iekļauti jau 2096 respondenti. 

Pētījums līdz šim norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Cēsis, Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. 
Respondentu iekļaušana pētījumā turpinās.
Paralēli tiek apspriestas pētījuma realizācijas iespējas arī citās Latvijas pilsētās.
 

Attēlā: GISTAR pētījuma koordinatore Aiga Rūdule


2018. gada 27. septembris. GISTAR pētījumu centrs Rēzeknē aktīvi turpina savu darbību un ar prieku varam paziņot, ka šodien Rēzeknes reģionālajā pētījumu centrā tika iekļauts jau 2000 respondents. Kopējais pētījumā iekļauto respondentu skaits ir jau sasniedzis 7900!
Pētījuma realizācija Rēzeknē turpināsies līdz šā gada beigām. 


2018. gada 17. septembris. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta lielākā pētījuma GISTAR Kazahstānas pilotpētījuma rezultāti stenda ziņojumu veidā tika prezentēti Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXI Starptautiskajā kongresā, kas no 13. līdz 15. septembrim norisinājās Lietuvas pilsētā Kauņā.GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs profesors Mārcis Leja uzstājās ar mutisko ziņojumu. Savukārt ar stenda referātiem konferencē piedalījās GISTAR pētījumā iesaisītie LU rezidenti un absolventi (Zane Dzērve, Linda Mežmale, Anna Krīgere, Danute Ražuka-Ebela, Ieva Lašina, Petra Kriķe, Edgars Vasiļjevs). 
Ar lepnumu varam pieminēt, ka GISTAR pētījuma realizēšanā iesaistītais ārsts - patologs, profesors Sergejs Isajevs saņēma apbalvojumu par labāko stenda referātu. 
Latvija bija trešā no valstīm ar vislielāko dalībnieku skaitu.
 

 


2018. gada 10. septembris. GISTAR pētnieku grupa dosies uz Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) XXXI Starptautisko kongresu "Helikobaktērijas & mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi", kas norisināsies Lietuvā, Kauņā, no 13. līdz 15. septembrim.

Kongresā mūsu pētnieku grupa uzstāties ar ziņojumiem un stenda referātiem.

Atgādināsim, ka pagājušā gada septembrī pētījuma vadītāju Mārci Leju ievēlēja par EHMSG organizācijas prezidentu.


2018. gada 3. septembris. GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs profesors Mārcis Leja augusta pēdējā nedēļā notikušajā Latvijas Universitātes darbinieku kopsapulcē no LU rektora profesora Indriķa Muižnieka saņēma Pateicības rakstu par izcilību zinātnē. 
GISTAR ir Eiropā unikāls populācijas pētījums kuņģa un zarnu vēža profilaksei, ar primāro mērķi – rast risinājumus kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanai.


2018. gada 21. jūnijs. Lielbritānijas GLOBĀLĀS VESELĪBAS iniciatīvas finansējumam iesniegts sadarbības projekts GISTAR pilotpētījuma veikšanai Ukrainā.
Dr. Mangesh Thorat (Vēža novēršanas centrs, Wolfsonas profilaktiskās medicīnas institūts, Barts & Londonas Medicīnas un Zobārstniecības Skola, Londonas Karalienes Marijas Universitāte) vadībā tika iesniegts projekta pieteikums "GISTAR pilotpētījums Ukrainā - H. pylori izskaušana, pepsinogēnu izmeklējumi un FIT kuņģa un kolorektālā vēža mirstības profilaksei (GISTAR-U)".
Ukrainas partneru vidū ir pārstāvji no Viņņicas Nacionālās Pirogova memoriālās universitātes (PI: prof. Vjačeslavs Chernobrovyj), Dņepropetrovskas Nacionālās universitātes (PI: prof. Maryna Shcherbynina) un Nacionālā vēža centra, Ukraina (PI: prof. Andrii Lukašenko).

 


2018. gada 20. jūnijs. Vizītē Latvijā bija ieradies Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāta direktors Jean-Eric Paquet. 20. jūnijā Latvijas Universitātē notika tikšanās, kuras ietvaros LU vadošās pētnieku grupas demonstrēja savas iestrādes un sasniegumus pētniecībā. Tikšanās laikā GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja informēja par GISTAR pētījuma norisi, kā arī par citiem pētījumiem onkoloģijā.

Attēlā (no kreisās): LU rektors prof. I.Muižnieks, prof. A.Ambainis un Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāta direktors Jean-Eric Paquet vizītes laikā Latvijas Universitātē


2018. gada 12. jūnijs. Šī gada 11. jūnijā izdevniecība Taylor & Francis publicējusi Scandinavian Journal of Gastroenterology GISTAR pētnieku grupas salīdzinājumu dažādiem testiem kuņģa helikobaktērijas noteikšanai. Raksta pirmā autore ir ārste-rezidente Sabīne Skrebinska. Apkopoti apjomīga darba materiāli, kura ietvaros kuņģa endoskopiskie izmeklējumi bija veikti Gremošanas slimību centrā GASTRO, bet morfoloģiskie izmeklējumi – Akadēmiskajā histoloģijas laboratorijā. Pētījuma dati liecina, ka ikdienas praksē ir nepareizi izmantot seroloģiskos izmeklējumus (asins analīzes) kā vienīgo testu helikobaktērijas noteikšanai.

Raksta kopsavilkumu var apskatīt ŠEIT.


2018. gada 7. jūnijs. GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja ASV Nacionālajā vēža institūtā sniedza stundu ilgu ziņojumu par Latvijā notiekošajiem pētījumiem kuņģa vēža izpētes jomā, tai skaitā informāciju par GISTAR pētījuma norisi. Pēc sanāksmes notika vairākas tikšanās, t.sk. ar Globālās aktivitātes koordinējošajiem speciālistiem par iespējamo turpmāko sadarbības paplašināšanu. 

Attēlā: 

M.Leja ziņo Nacionālā Vēža institūta speciālistiem informāciju par GISTAR pētījuma norisi


2018. gada 31. maijs. Šodien savu darbību ir pabeidzis GISTAR pētījuma Madonas reģionālais centrs. Kopumā šajā centrā laika posmā no 2017. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. maijam tika iekļauti 1276 respondenti. Pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja pateicās Madonas pētījumu centra darbiniecēm un Madonas slimnīcas valdes priekšsēdētājam Artim Stuburam par paveikto darbu un atbalstu. Paralēli tam, GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu citās Latvijas pašvaldībās un jau šobrīd norisinās komunikācija ar pašvaldību pārstāvjiem par pētījuma realizācijas iespējām citās Latvijas pilsētās.


2018. gada 24. maijs. Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs" notiek seminārs ģimenes ārstiem, kura laikā  GISTAR projekta vadītājs profesors Mārcis Leja uzstājas ar lekciju “Iespējas kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanā. Starptautiskās vadlīnijas”. M.Leja arī iepazīstināja semināra dalībniekus ar GISTAR pētījuma gaitu. Semināra ietvaros notika arī diskusijas, kuru gaitā ģimenes ārstiem bija iespēja uzdot prof. M.Lejam un pētījuma darbiniekiem interesējošos jautājumus. 


2018. gada 16. maijs. Lai iepazīstinātu pašvaldību pārstāvjus ar GISTAR pētījumu un pārrunātu pētījuma realizācijas iespējas Latvijas pašvaldībās, pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja un koordinatore Aiga Rūdule piedalījās Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) gada kopsapulcē, kas notika 15. maijā. 


2018. gada 9. maijs. No 2013. gada oktobra, kad Cēsīs tika uzsākts GISTAR pētījums, līdz šim brīdim projektā iekļauti jau vairāk kā 7400 respondenti. Pētījums līdz šim norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums un Dobele. Šobrīd aktīvi darbojas divi pētījumu centri - Rēzeknē un Madonā. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauti 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077. Rēzeknes centrā jau šobrīd ir iekļauti 1593 respondenti, savukārt Madonā - 1197.


2018. gada 13. aprīlis. VIII Starptautiskajā Helicobacter pylori un kuņģa vēža konferencē (Belo Horizonte, Brazīlija) tika ziņoti GISTAR pilotpētījuma sākotnējie rezultāti Kazahstānā.

Attēlā: M.Leja pie stenda ziņojuma


2018. gada 4. aprīlis. Rēzeknes reģionālā pētījumu centra apmeklējums. Pētījuma koordinatore Aiga Rūdule devās uz Rēzekni kopā ar kolēģi Evu Martinsoni, lai apmācītu pētījumu centra darbinieces, kā pacientiem izsniegt eradikācijas terapiju. GISTAR pētījumā pavisam iekļauti 7168 respondenti.


2018. gada 12. marts. Jau vairāk nekā četrus gadus Latvijā norisinās GISTAR pētījums. Ar lepnumu varam paziņot, ka pētījumā iekļauto respondentu skaits šajā nedēļā jau sasniedzis 7000! Šobrīd aktīvi darbojas divi pētījumu centri - Rēzeknē (kopš 2017.gada aprīļa) un Madonā (kopš 2017.gada augusta). Esam patiesi priecīgi paziņot, ka Madonas pētījumu centrā šodien tika iekļauts jau 1000 respondents. Tas bija Madonas iedzīvotājs Zintis Asmus.  Savukārt Rēzeknes reģionālajā pētījumu centrā jau ir iekļauti vairāk kā 1000 respondenti. 
Respondentu iekļaušana pētījumā turpinās.

 
Attēlos: Madonas pētījumu centra darbinieces ar Z.Asmusu


2018. gada 23. februāris. Šodien ar Latvijas Universitātes Starptautisko medicīnas zinātnisko konferenci ir veiksmīgi noslēdzies arī Starptautiskais kuņģa vēža profilakses pētniecības forums.

Vakar 22.februārī notika viens no būtiskākajiem pasākumiem foruma ietvaros - Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā(DSMB) pulcējās Rīgā ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām.

Kā arī vakar no rīta LU Klīniskās un profilaktikās medicīnas institūta vadošā pētniece, ārste-gastroenteroloģe Ilze Kikuste viesojās "Rīta Panorāmā", lai pastāstītu, cik aktuāls Latvijā ir kuņģa vēža saslimstības jautājums, kāds pašmāju pētnieku devums, izzinot šīs slimības profilakses iespējas.

Interviju var apskatīt šeit.

Forumu organizēja LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, un tas notika visas šīs nedēļas garumā. Forumā satikās gan Eiropas vadošie eksperti, gan pārstāvji no valstīm ar augstu kuņģa vēža saslimstību - Kazahstānas, Kirgizstānas, Jakutijas, Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas, kā arī starptautisko profesionālo un pacientu organizāciju pārstāvji. Nedēļas garumā tika apspriestas dažādas ar kuņģa vēža profilakses pētniecību saistītas aktualitātes, iepazīstināts ar Latvijā realizētajiem projektiem un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem.

 


 

2018. gada 21. februāris. Jau trešo dienu turpinās aktīvs darbs, tikšanās un sanāksmes Starptautiskā kuņģa vēža profilakses pētniecības foruma ietvaros. Šodien foruma dalībniekiem bija lieliska iespēja apmeklēt GISTAR Madonas reģionālo pētījumu centru, iepazīties ar tā darbu klātienē, un uzdot pētījumu centra darbiniecēm interesējošos jautājumus. Pasākumā piedalījās arī Madonas domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, "Madonas slimnīcas" valdes priekšsēdētājs Artis Stuburs, valdes locekļi Andis Audže un Astīda Svilāne, vietējo mediju pārstāvji. 
Otrajā dienas daļā foruma ietvaros Latvijas Universitātes un Microsoft inovāciju centra telpās notika sanāksme par neizzinātām iespējām un jaunām tehnoloģijām kuņģa vēža mirstības samazināšanā. Tā tika veltīta speciālistu un riska grupas vecuma iedzīvotāju aptauju datu prezentācijai, kā arī nepieciešamo uzlabojumu kuņģa vēža profilaksei pārrunāšanai. Tika arī prezentētas jaunākās tehnoloģiju attīstības, tostarp attīstīto izelpas analīžu konceptu agrīnai vēža noteikšanai. Uz šo konferenci Rīgā ieradās Latvijas Universitātes starptautiskie sadarbības partneri Eiropas projekta SNIFFPHONE (‘viedtālrunis slimības saošanai’) konsorcijā un Eiropas pacientu organizācijas Europa Colon pārstāvis.


            Attēlos: Momenti no Madonas pētījumu centra apmeklējuma                           Sanāksme LU MIC                  


2018. gada 20. februāris. Latvijas Universitātē Mazajā aulā šodien notiek sanāksme par GISTAR pētījuma paplašināšanās iespējām, kas tiek rīkota Starptautiskā kuņģa vēža profilakses pētniecības foruma ietvaros.  

Šodienas sanāksmi atklāja un ievadvārdus teica Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks.
Atklāšanā uzrunas teica arīdzan LU profesors, GISTAR pētījuma vadītājs Mārcis Leja, Eiropas Vēža profilakses organizācijas (ECP) pārstāvis Jāks Jansens (Jaak Janssens), un Vitebskas Valsts medicīnas universitātes (Baltkrievija) pārstāvis Sergejs Pimanovs (Sergey Pimanov).

Foruma otrajā dienā speciālisti no valstīm ar augstu saslimstību – Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Kazahstānas, Kirgizstānas - tiek iepazīstināti ar pētījuma principiem un Latvijas pieredzi. Diskusijas mērķis – iespēju izpēte pētījuma aktivitātes izvērst arī šajās valstīs.

Sanāksmes video ir iespējams skatīties šeit.

I.Muižnieks atklāj otro foruma dienu        Foruma dalībnieki                LU Ēka Raiņa bulvārī 19 ar foruma baneri       


2018. gada 19. februāris. Šodien ir veiksmīgi atklāts Starptautiskais kuņģa vēža profilakses pētniecības forums. Tas aizsākās ar preses konferenci. Tās laikā Latvijas Universitātes prorektors Valdis Segliņš veltīja atzinīgus vārdus Latvijas Universitātes pētnieku veiktajam darbam, līdz šim īstenotajai starptautiskajai sadarbībai, kā arī akcentēja kuņģa vēža pētniecības nozīmīgumu. Prof. Mārcis Leja pievērsās gan šonedēļ notiekošā foruma programmai, gan arī LU realizētā pētījuma GISTAR norisei. Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras pārstāve Jin Young Park īsumā iepazīstināja ar aģentūras darbības principiem, kuņģa vēža problēmu pasaulē, kā arī GISTAR projekta starptautisko nozīmi. Savukārt Centrālāzijas vēža institūta direktors Nurbeks Igissinovs un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins iepazīstināja ar pozitīvo pieredzi, īstenojot GISTAR projektu. 
Turpmākā dienas daļa tika veltīta ar kuņģa un zarnu vēža pētījumiem saistīto manuskriptu apspriešanai. 


Video no preses konferences atrodams šeit.


 


2018. gada 8. februāris. 


No 19. līdz 23. februārim norisināsies Starptautisks GISTAR pētījuma paplašināšanās un kuņģa vēža profilakses pētniecības forums, ko organizē Latvijas Univeristātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. Tajā pulcēsies gan Eiropas vadošie eksperti, gan pārstāvji no valstīm ar augstu kuņģa vēža saslimstību, kā arī starptautisko profesionālo un pacientu organizāciju pārstāvji. Nedēļas garumā tiks apspriestas dažādas ar kuņģa vēža profilakses pētniecību saistītas aktualitātes, iepazīstināts ar Latvijā realizētajiem projektiem un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem.

Ar Foruma programmām iespējams iepazīties šeit:
* PIRMDIENA, 19. februāris
* OTRDIENA, 20. februāris
   * Tiešraide
* TREŠDIENA, 21. februāris
* CETURTDIENA,22. februāris
* PIEKTDIENA
   * Uzaicinājums
   * Programma
 

Plašāka informācija par Foruma norisi pieejama šeit.

Pasākuma norises vietas:
   
Latvijas Universitāte, Mazā aula, Raiņa bulvāris 19                    

Latvijas Universitāte, DAC, Jelgavas iela 1              

LU un Microsoft inovāciju centrs, Kalpaka bulvāris 4
                                                                                     
Pasākuma norises atrašanās vietas un koordinātes kartē:

 

https://drive.google.com/open?id=1KOrudnTfsB4HlvDzS7tqRDZJaZYp_gFo&usp=sharing


2018. gada 30. janvāris. GISTAR pētījuma centrs Madonā aktīvi turpina savu darbību un pētījumā iekļauti 800 respondenti. Tiek plānots pagarināt pētījuma realizāciju Madonā līdz šā gada 31. maijam, šajā sakarā noris dokumentu saskaņošana ar Madonas novada pašvaldības un Madonas slimnīcas pārstāvjiem.

 

Rēzeknes GISTAR pētījuma reģionālajā centrā respondentu iekļaušana turpinās.


2018. gada 15. janvāris. Aktīvi turpinās pārrunas ar Preiļu domes un slimnīcas pārstāvjiem par GISTAR pētījuma realizāciju Preiļos. Pētījumu Preiļos plānots uzsākt no šā gada 1. jūnija.

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2023 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.