2017. gada notikumi

2017. gada 30. novembris. Šodien GISTAR pētījumā Rēzeknes reģionālajā centrā tika iekļauts 1000. respondents! Tas ir Rēzeknes novada iedzīvotājs Fjodoras Cuprinikovas. Sarunā ar GISTAR pētījuma pārstāvjiem Fjodoras atzīmē, ka ieradies uz izmeklējumiem, jo viņam rūpes par savu veselību ir pirmajā vietā. Fjodoras nelieto alkoholiskos dzērienus, nepīpē, kā arī rūpējas par veselīgu uzturu. Sarunā viņš atzīmē, ka no mantotām slimībām ir grūti izvairīties, tādēļ ļoti svarīgi ir laicīgi izmeklēties. Un GISTAR reģionālie pētījuma centri ir lieliska iespēja veikt šādus izmeklējumus. Fjodoras atzinīgi novērtē Rēzeknes reģionālā centra darbinieces, atzīmējot, ka tās ir jaukas, draudzīgas un atsaucīgas, ļoti cenšas labi paveikt savu darbu. Kā būtisku GISTAR pētījuma realizācijā Fjodoras atzīmē to, ka pētījumam ir svarīgi attīstīties tieši reģionos, jo šeit cilvēki ir mazāk informēti un bieži nevērīgi izturas pret savu veselību, kā arī nelabprāt apmeklē ārstus. Mūsu tūkstošais respondents iesaka visiem doties uz izmeklējumiem, jo attieksme pret savu veselību ir pati svarīgākā!
  
Attēlos: F.Cuprinikovas ar Rēzeknes pētījumu centra darbiniecēm


2017. gada. 20. novembris. Antverpenē (Beļģija) Eiropas Vēža prevencijas organizācijas (ECP-European Cancer Prevention) organizētajā konferencē  17.-18. novembrī tika prezentēts GISTAR pētījuma protokols un norise, kā arī pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas ar šo organizāciju.

Attēlā: Flandrijas ministru prezidents G. Bourgeois atklāj konferenci (18.11.2017.)


2017. gada 17. novembris. Vakar 16. novembrī Madonas slimnīcā notika seminārs ģimenes ārstiem, kura laikā  GISTAR projekta vadītājs profesors Mārcis Leja uzstājās ar lekciju “Gastrīts, H. pylori. Ārsta rīcība”. M.Leja iepazīstināja semināra dalībniekus ar GISTAR pētījuma gaitu. Semināra ietvaros notika arī diskusijas, kuru gaitā ģimenes ārstiem bija iespēja uzdot profesoram interesējošos jautājumus.  


2017. gada 16. novembris. 14.novembrī plkst. 7:40 GISTAR pētījuma Madonas reģionālajā centrā tika iekļauts 500-tais respondents! Madonas centra apmeklējuma laikā pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja un koordinatore A.Rūdule pateicās Madonas darbiniecēm par paveikto.


2017. gada 9. novembris. Ar prieku varam paziņot, ka uz šo dienu GISTAR pētījumā pavisam iekļauti 6000 respondenti! No tiem Rēzeknes reģionālajā centrā pētījumā iesaistījušies - 890 cilvēki, Madonas - 483. Pacientu iekļaušana pētījumā turpinās.
 


2017. gada 3. novembris. 29.10.2017. Barselonā Apvienotā Eiropas gastroenteroloģijas kongresa (UEGW) laikā notika Vesela kuņģa iniciatīvas (Healthy Stomach Initiative) starptautiskās grupas regulārā sanāksme.Tā ir starptautiska medicīnas profesionāļu grupa ar mērķi pievērst medicīnas profesionāļu un iedzīvotāju vērību kuņģa veselībai un profilaktiskiem pasākumiem, kas to nodrošina.
GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja sanāksmē ziņoja ar pētījuma norisi Latvijā, kā arī par Kazahstānā realizēto pilotpētījumu.
Eiropas vadošā gastroenteroloģijas žurnāla Gut galvenais redaktors E.El-Omar (Sidneja, Austrālija) uzteica Latvijā realizētā izelpas analīzes pētījuma rezultātus visvairāk citēto šī žurnāla rakstu skaitā saistībā ar kuņģa problēmām.

 


2017. gada 1. novembris. GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja un vadošā pētniece I.Kikuste kopā ar pētniecēm Ekaterinu Meļnikovu un viņas kolēģi (Krievija, Jaroslavļa) pie GISTAR pilotpētījuma stenda ziņojuma Eiropas Gastroenteroloģijas (UEG) kongresā, Barselonā, apspriežot iespējas Krievijas centriem iesaistīties GISTAR pētījumā. Stenda ziņojumā analizēta pepsinogēnu noteikšanas precizitāte kuņģa atrofijas noteikšanā, tā pirmā autore ir Claudia Robles no Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras.


2017. gada 31. oktobris. 24. un 25.oktobrī Latvijā viesojās ASV Vanderbiltas Universitātes profesore, patoloģe Maria Blanca Piazuelo. 24. oktobrī M.B. Piazuelo tikās ar LU KPMI vadošajiem pētniekiem Sergeju Isajevu, Arni Kiršneru un Sergeju Paršutinu. Tikšanās laikā M.B. Piazuelo tika iepazīstināta ar GISTAR informācijas sistēmu un histoloģijas slaidu uzglabāšanas sistēmu. Tika diskutēts par kuņģa biopsiju histoloģijas slēdzienu ievadīšanu GISTAR sistēmā, un histoloģijas slaidu izšķirtspējas pielāgošanu sistēmas un pētniecības vajadzībām. Zinātnieki diskutēja par kuņģa pirmsvēža stāvokļu noteikšanu, lietotajām metodēm un to interpretāciju. Tikšanās laikā tika analizēti arī sarežģītāko GISTAR pētījumā iekļauto pacientu biopsiju paraugi. Savukārt 25.oktobrī M.B. Piazuelo tikās ar GISTAR pētījuma zinātnisko vadītāju, LU profesoru Mārci Leju. Tikšanās laikā tika apspriestas GISTAR pētījuma aktivitātes un darbs pie publikācijām. Informācijai - Maria Blanca Piazuelo kuņģa pirmsvēža stāvokļu noteikšanā ir viena no vadošajiem speciālistiem pasaulē. Šī jau ir otrā reize, kad prof. Piazuelo sadarbības pētījuma ietvaros ierodas Rīgā. Jāatzīmē, ka prof. Piazuelo ir pasaulslavenā amerikāņu patoloģijas eksperta Pelajo Correa (Pelayo Correa) skolniece un darba turpinātāja.


Attēlā: Prof. Maria Blanca Piazuelo 


2017. gada 12. septembris. Latvijā iegūtie pētījuma rezultāti vairāku ziņojumu veidā tika ziņoti Eiropas Helikobaktērijas un Mikrofloras izpētes grupas kongresā, kas notika 7.-9. septembrī Bordo, Francijā. Konferences dalībniekiem, to starpā Nobela prēmijas laureātam B. Maršalam un citiem nozares pasaules vadošajiem speciālistiem, kas piedalījās konferencē, Latvijā iegūtos datus ziņoja Latvijas Universitātes rezidenti un absolventi (Jeļizaveta Pavlova, Olga Sjomina, Zane Dzērve), Klīniskās un Profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki (Ilva Daugule, Ieva Lašina, Dārta Pūpola). Kongresa ietvaros tika reprezentēts Helicobacter pylori genoma projekts (HpGP), kurā līdzdarbojas arī Latvija.
  
  


2017. gada 29. augusts. GISTAR pētījuma dizains ticis publicēts starptautiskā zinātniskā žurnālā BMJ Open.


2017. gada 22. augusts. Ar prieku varam paziņot, ka 18. augustā notika GISTAR Madonas pētījumu centra atklāšanas pasākums. Tajā piedalījās pētījuma zinātniskais vadītājs LU profesors Mārcis Leja, Domes priekšsēdētaja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora, Madonas slimnīcas medicīniskā direktore Astrīda Svilāne, slimnīcas valdes priekšsēdētājs Artis Stuburs un valdes loceklis Andis Audže. Pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja atzinīgi novērtēja madoniešu augsto aktivitāti un ieinteresētību šajā projektā, pateicās pilsētas slimnīcai un pašvaldībai par atbalstu projekta realizēšanā, kā arī pieminēja GISTAR projekta nozīmību mazajiem reģioniem. Ar slimnīcas un domes vadību  tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas pētījuma veiksmīgai turpināšanai Madonā. Pētījuma koordinatore Aiga Rūdule iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar pētījuma veikšanas procesu un niansēm.
 


2017. gada 8. augusts. GISTAR Madonas reģionālais centrs ir veiksmīgi aizvadījis pirmo darba nedēļu, kuras laikā pētījumu centru ir apmeklējuši 30 respondenti (tajā skaitā 18 sievietes un 12 vīrieši).


2017. gada 1. augusts. Ar Madonas novada pašvaldības un slimnīcas atbalstu šodien darbu uzsāk GISTAR Madonas reģionālais centrs. Pirmajā darba dienā pētījumu centru apmeklēja pirmie trīs respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau 4996 respondenti.

 
 


2017. gada 24. jūlijs. GISTAR pētījuma darbinieces Inese Veckagane un Eva Martinsone kopā ar topošajām Madonas pētījumu centra darbiniecēm dodas uz Rēzekni, lai klātienē iepazīstinātu jaunos darbiniekus ar pētījumu centra ikdienas darbu.  

 
  


2017. gada 21. un 22. jūlijs. Notiek GISTAR Madonas reģionālā centra topošo darbinieku apmācību otrā kārta. Mācību ietvaros jaunās darbinieces apguva pētījumam nepieciešamās praktiskās iemaņas, mācījās kā norisinās dalībnieku iekļaušana pētījumā. Notika darbs pāros, anketēšana, kā arī tika apgūta datu ievade DVS sistēmā. Topošās darbinieces apguva asins noņemšanas un asins paraugu sagatavošanas standartus, kā arī siekalu testu veikšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu, un elptestu veikšanas kārtību.

 
   


2017. gada 28. un 29. jūnijs. Notiek apmācības topošajiem GISTAR Madonas reģionālā centra darbiniekiem. GISTAR projekta vadītājs profesors Mārcis Leja stāsta jaunajiem darbiniekiem par kuņģa un zarnu vēža aktualitāti Latvijā un pasaulē, kā arī konkrēti par GISTAR pētījuma nozīmību un būtiskām detaļām. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma protokolu, anketu, respondentu intervēšanas specifiku, kā arī ar GISTAR datu vadības sistēmu. 

 
    


2017. gada 15. jūnijs. Rēzeknes reģionālā pētījumu centra apmeklējums. Pētījuma koordinatore Aiga Rūdule devās uz Rēzekni kopā ar kolēģiem Evu Martinsoni, Liliānu Civjāni un Annu Jermačenko. Jaunie kolēģi tika iepazīstināti ar pētījumu centra darbiniekiem un ikdienas darbu. GISTAR pētījumā Rēzeknē iekļauti 212 respondenti.


2017. gada 14. jūnijs. GISTAR pētījuma koordinatore Aiga Rūdule un pētījuma pārstāve Eva Martinsone dodas uz Madonas slimnīcu, lai apskatītu pētījumu centra telpas un tiktos slimnīcas vadību. Notiek nākamo Madonas pētījumu centra darbinieku atlase.


2017. gada 30. maijs. GISTAR projekta vadītāja profesora Mārča Lejas raksts "Detection of gastric atrophy by circulating pepsinogens: a comparison of three assays"  (“Kuņģa gļotādas atrofijas diagnosticēšana, izmantojot pepsinogēnus: trīs metožu salīdzinājums”) tiek publicēts starptautiski citējamā žurnāla “Helicobacter” online versijā.

Īss raksta kopsavilkums:

Pētījumā tika veikts  trīs komerciālo, pašlaik pieejamo un pielietoto, metožu salīdzinājums  kuņģa gastrīta atrofijas diagnostikā,  nosakot seruma marķieru - pepsinogēnu līmeni asinīs.  Tika salīdzinātas Japānā, Eiropā un Krievijā, rajonos ar paaugstinātu vēždraudes risku,  pielietotās testa metodes, izmantojot identisku pacientu grupu. Pētījuma rezultātā tika iegūta laba korelācija starp visām trim pepsinogēnu testa sistēmām,  nosakot līdzīgus pepsinogēnu līmeņus pacientu paraugos. Tomēr tiem ir neprecizitātes kuņģa atrofijas diagnosticēšanā, kā arī pepsinogēnu testa sistēmas netiek  rekomendētas pielietošanai plašam kuņģa vēždraudes skrīningam.  Tika vērsta  uzmanība  uz pētījumu tupināšanu, citu biomarķieru identifikāciju, kuri,  kombinējot ar pepsinogēnu testēšanu, varētu uzlabot kuņģa vēždraudes riska diagnostiku.

Pētījums veikts sadarbībā ar ASV vadošās vēža pētniecības institūcijas – Nacionālā Vēža institūta (NCI) zinātniekiem. 
Projekts īstenots  VPP  - Valsts pētījumu programmas  „Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” 2014-2017  projekta ietvaros.

Viss laboratoriskais darbs veikts Latvijā, Daces Rudzītes vadībā. 


Raksta kopsavilkums pieejams šeit: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hel.12393/full


2017. gada 24. maijs. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” Rēzeknē notika seminārs ģimenes ārstiem.  GISTAR projekta vadītājs profesors Mārcis Leja uzstājās ar lekciju “Gastrīts, H. pylori. Ārsta rīcība”. Semināra ietvaros notika arī diskusijas, kuru gaitā ģimenes ārstiem bija iepēja uzdot profesoram interesējošos jautājumus. M.Leja iepazīstināja semināra dalībniekus ar GISTAR pētījuma gaitu.

 


2017. gada 15. maijs. Iekļaušana GISTAR pētījumā Rēzeknē turpinās, pētījumā iesaistījušies 107 respondenti.


2017. gada 9. maijs. Otro mēnesi norisinās respondentu iekļaušana GISTAR pētījumā Rēzeknes reģionālajā centrā. Uz šo dienu pētījumā pavisam iekļauti 4720 respondenti. No tiem Rēzeknes centru apmeklējuši – 89 cilvēki. Pacientu iekļaušana pētījumā turpinās.

Aktīvi noris arī dokumentu saskaņošana ar Madonas novada pašvaldības un Madonas slimnīcas pārstāvjiem, lai uzsāktu pētījuma realizāciju Madonā. Tā paredzēta šī gada augustā.


2017. gada 8. maijs. GISTAR aktivitāšu norise tika diskutēta Vesela kuņģa iniciatīvas (HSI – Healthy Stomach Initiative) sanāksmē, kas notika Čikāgā, ASV. LU Klīniskās un profilakstiskās medicīnas institūta pētnieki informēja par projekta norisi Latvijā, pilotpētījumu Kazahstānā, kā arī speciālistu aptaujas rezultātiem. Klausītāju vidū bija gan pētījuma Datu drošības un uzraudzības komitejas (DSMB-Data Safety and Monitoring Board) locekļi, gan arī vairāku specialitātē vadošo žurnālu galvenie redaktori un redkolēģiju pārstāvji.

Attēlos:  Sanāksmes dalībnieki


2017. gada 21. aprīlis. GISTAR pilotpētījuma rezultāti tiek prezentēti Starptautiskajā kuņģa vēža kongresā (IGCC 2017) Pekinā, Ķīnā. Kongress pulcē vairāk kā 5000 dalībnieku no visas pasaules.

  


2017. gada 10. aprīlis. GISTAR Rēzeknes reģionālais centrs ir veikmīgi aizvadījis pirmo darba nedēļu, kuras noslēgumā notika pētījumu centra oficiālais atklāšanas pasākums. Pasākumā piedalījās pētījuma zinātniskais vadītājs LU profesors Mārcis Leja, Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, pārstāvji no Latgales Reģionālās  televīzijas un laikraksta "Rēzeknes Vēstis". Pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja apsprieda ar A.Bartaševiču turpmākās sadarbības iespējas pētījuma veikšanai, savukārt koordinatore Aiga Rūdule iepazīstināja klātesošos ar pētījuma veikšanas procesu.

  
Video sižetus iespējams apskatīt šeit:
LTV 1 Dienas ziņas 18.04.2017.

Latgales Reģionālā TV 18.04.2017.


2017. gada 4. aprīlis. Vakar, 3.aprīlī, darbu uzsāka GISTAR Rēzeknes reģionālais centrs. Ar prieku varam paziņot, ka pirmajā darba dienā centru ir apmeklējuši pirmie respondenti.        

  Atttēlā: Pētījumu centra reģistratore darbā ar respondentu.
 


  Attēlā: Pētījumu centra darbiniece veic asins paraugu sagatavošanu tālākai uzglabāšanai.


2017. gada 21. marts. Pēc veiksmīgi aizvadītajām darbinieku apmācībām, darbu ir gatavs uzsākt GISTARjaunais Rēzeknes reģionālais centrs. Mācību laikā jaunā komanda tika iepazīstināta ar pētījuma protokolu, anketu un respondentu intervēšanas specifiku, kā arī notika laboratorijas darbu apgūšana.


2017. gada 3. marts. Profesors M. Leja ziņoja par kuņģa un zarnu vēža skrīninga iespējām Maskavā, Krievijas Centrālā gastroenteroloģijas institūta dibināšanas 50-gadei veltītajā konferencē “No tradīcijām uz inovācijām”. Lektors piedalījās arī diskusijā saistībā ar H.pylori  izskaušanu un informēja par GISTAR  pētījuma norisi. 

Sīkāka informācija: www.gastrosession.ru
Fotogrāfijas skatiet šeit: http://гастросессия.рф/foto-gastrosessii-2017


2017. gada 28. februāris. Dobeles reģionālais pētījuma centrs pabeidza savu darbību. Kopumā šajā centrā laika posmā no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 28. februārim tika iekļauti 529 respondenti. Savukārt pašreiz norisinās sagatavošanas darbi jaunā centra atvēršanai Rēzeknē un Rīgā tiek rīkotas apmācības jauniem darbiniekiem. 

 


2017. gada 27. janvāris. Aiga Rūdule devās vizītē uz Rēzekni, lai pārrunātu GISTAR realizācijas iespējas ar Rēzeknes slimnīcas vadību.


2017. gada 25.janvāris. Minskā notika 12. Latvijas-Baltkrievijas starpvaldību komisijas sēde, kuras laikā tika parakstīts protokols par ekonomisko un zinātniski-tehnisko sadarbību.

Protokola sadaļā par sadarbību zinātnē un tehnoloģijās tika akcentēta nepieciešamība aktivizēt pētniecību onkoloģijas jomā ar mērķi samazināt ļaundabīgo saslimšanu izraisīto mirstību.
Uzsvērta nepieciešamība sadarbībai vēža skrīninga jomā. 

Latvijas Universitātes realizētais  projekts GISTAR, kas norisinās Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) vadībā, paver plašas iespējas abām pusēm attīstīt infrastruktūru cīņā ar vēzi.


2017. gada 19. janvāris. GISTAR pētījumā pavisam iekļauti 4500 respondenti! Pacientu iekļaušanapētījumā turpinās.


2017. gada 18. janvāris. GISTAR pētījuma turpmākās attīstības plānošanas ietvaros notika tikšanās ar Madonas pilsētas domes un Madonas slimnīcas pārstāvjiem. Tika apspriestas pētījuma realizācijas iespējas Madonā. Aktīvi turpinās pārrunas ar Rēzeknes pilsētas domes pārstāvjiem un Rēzeknes slimnīcas vadību par pētījuma realizāciju Rēzeknē.


2017. gada 10.-11. janvāris. Zinātnieku grupa no  Latvijas Universitātes Klīniskās un preventīvās medicīnas institūta kopā ar partneriem no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra apmeklēja Karolinskas institūtu Zviedrijā. Šīs vizītes mērķis bija iepazīties ar Mikrobioma praktiskās pētniecības centru (CTMR), kas nesen izveidots Karolinskas institūtā profesora Lars Engstrand vadībā. CTMR mērķis ir labāk izprast cilvēka mikrobioma ietekmi uz fizioloģiju un patofizioloģiju, lai atrastu iespējas izveidot jaunas ārstēšanas un diagnostikas pieejas gastroenteroloģijā, reproduktīvājā veselībā un neonatoloģijā. Tā kā CTMR ir uzkrāta ievērojama pieredze un zināšanas par cilvēka zarnu mikrobiomu, sadarbība izpētē, balstoties uz populāciju paraugiem, kas savākti GISTAR projekta ietvaros, radītu labāku izpratni par cilvēka un mikroorganismu mijiedarbību veselībā un slimību attīstībā.

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2023 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.