2016. gada notikumi

2016. gada 20.decembris. Jau otro mēnesi norisinās respondentu iekļaušana GISTAR pilota pētījumā Almati un Semejas pilsētās. Pateicoties partneriem no  Kazahas Onkoloģijas un radioloģijas institūta (Almati), Reģionālā Diagnostikas centra (Almati), kā arī no Reģionālā onkoloģiskā dispansera (Semeja), GISTAR pilota pētījumā šodien ir iekļauti 87  respondenti.


2016. gada 15. decembris. Tukuma reģionālais pētījuma centrs pabeidza savu darbību. Kopumā šajā centrā laika posmā no 14. marta līdz 15. decembrim tika iekļauti  647 respondenti. Savukārt Dobeles reģionālajā pētījuma centrā respondentu iekļaušana turpināsies līdz nākamā gada februārim. Paralēli tam, GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu Latgalē un jau šobrīd aktīvi norisinās komunikācija ar Rēzeknes pilsētas domes pārstāvjiem par pētījuma realizācijas iespējām Rēzeknē.


2016. gada 8. novembris. Notika sadarbības Memoranda parakstīšana starp Latvijas Universitāti un Almatas Veselības aizsardzības departamentu. No Almatas Veselības aizsardzības departamenta Memorandumu parakstīja vadītāja pienākumu izpildītāja Guļnara Utepberhenova Kulkaeva. Parakstīšanas procedūrā piedalījās Almatas reģionālās diagnostikas centra (uz kā pamata notiek GISTAR reģionālā pilotapētījuma veikšana)  direktors Almas Turdibekovičs Umbetbajev un kolēģi no Latvijas Universitātes – Aiga Rūdule un Ilze Kikuste.


2016. gada, 7.-18. novembris. GISTAR komanda Aigas Rūdules un Ilzes Kikustes sastāvā devās uz Kazahstānu, lai rīkotu apmācības sadarbības partneriem GISTAR pilota pētījumu realizācijai. Līdz 12. novembrim apmācības notiks pilsētā Almati, Kazahas  Onkoloģijas un radioloģijas institūtā un Reģionālajā diagnostikas centrā. Savukārt no 13. novembra apmācības turpināsies pilsētā Semeja, Reģionālajā onkoloģijas dispanserā.


2016. gada 31. oktobris. Sadarbībā at Latvijas Universitāti un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu izveidots Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, kurā kā viens no galvenajiem realizējamajiem pētījumiem ir GISTAR. Interviju ar institūta direktoru skatīt šeit.


2016. gada 26.-27.oktobris. Berlīnē notika ERA-NET programmas EuroNanoMed 2 apmācības seminārs un 4.atskaišu seminārs. Projekta koordinatori vai to deleģētie pārstāvji ziņoja par savu projektu rezultātiem. Latvija veiksmīgo projektu sarakstā tika pieminēta atkārtoti – programmas projektos strādā pētnieki gan no Biomedicīnas Pētījumu centra, gan Rīgas Tehniskās universitātes.

Taču īpaši izcelts bija projekts VOLGACORE, kura mērķis ir jaunas neinvazīvas diagnostikas metodes izstrāde kuņģa un kolorektālā vēža noteikšanai, izmantojot nanosensoru tehnoloģijas izelpojamā gaisa analizatoru. Projektā piedalās Latvijas Universitāte, projektu starptautiski koordinē TECHNION Universitāte Izraēlā.
Atskaišu seminārā VOLGACORE projekta rezultātus ziņoja LU profesors M.Leja. Savukārt Eiropas komitejas eksperti projektu izcēla kā ERA-NET programmas veiksmes stāstu. Izraēlā ar projektu saistītās aktivitātes ierindotas desmit perspektīvāko pētniecības projektu skaitā, par ko liecina plakāti Telavivas lidostā.


2016. gada 9. septembris. GISTAR pētnieku grupa atbalstīja Eirāzijas onkoloģijas instutūta izveidi. Plānots, ka nākotnē šis institūts realizēs GISTAR pētījumu Centrālāzijas valstīs.


2016. gada 1. septembris. Pēc veiksmīgi aizvadītajām apmācībām, darbu uzsāka jaunais centrs Dobelē un ir iekļauti pirmie četri respondenti.


2016. gada 25.-26.augusts. 25. augustā Latvijas Universitātes Mazajā aulā norisinājās GISTAR pētījumam veltīta starptautiska sanāksme. Sanāksmes gaitā Latvijas Universitātes pētnieki sniedza prezentācijas par Latvijā īstenoto pētījumu GISTAR, kā arī kopā ar starptautiskajiem partneriem no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Kirgizstānas un Kazahstānas pārrunāja turpmākās nākotnes sadarbības iespējas pētījuma realizēšanai arī citās valstīs. Savukārt, 26. augustā sanāksmes dalībnieki devās uz Tukuma GISTAR reģionālo centru, Akadēmisko histoloģijas laboratoriju un Gremošanas slimību centru “GASTRO”, lai klātienē iepazītos ar projekta īstenošanas procesu.


2016. gada 26. augustā. Tika parakstīts Memorands par sadarbību starp sabiedrisku organizāciju “Centrālāzijas Vēža institūts” un Latvijas Universitāti. No Latvijas Universitātes puses memorandu parakstīja rektora p.i. prof. Valdis Segliņš, bet no sadarbības partnera puses – sadarbības organizācijas priekšsēdētājs – Nurbeks Igisinovs (Kazahstāna).

Memorandā iekļautās sadarbības jomas ietver starptautisko kontaktu attīstīšanu starp Kazahstānu un Latviju, zinātnisko sadarbību, t.sk. GISTAR pētījuma ietvaros, kopēju inovāciju projektu attīstīšanu un sadarbības publikāciju stimulēšanu.

Sagaidāms, ka parakstītais memorands stimulēs Latvijas Universitātes sadarbību ar Kazahstānas u.c. Centrālāzijas valstu universitātēm un pētniecības organizācijām.

       


2016. gada 25-26.augustā Latvijas Universitāte organizēs starptautisko Kuņģa vēža prevencijas grupas tikšanos. Tikšanās tiek organizēta sadarbībā ar Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupu (EHMSG), Vesela Kuņģa inicitīvu (HSI), kā arī universitātēm un zinātniskajām institūcijām vairākās valstīs. Vietējie sadarbības partneri – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Gremošanas slimību centrs GASTRO un Akadēmiskā Histoloģijas laboratorija. Plānota sanāksmes dalībnieku piedalīšanās no Lietuvas, Krievijas, Baltkkrievijas, Ukrainas, Kirgizstānas un Kazahstānas. Sanāksmes organizēšanu atbalsta Pasaules Veselības organizācija (PVO), Latvijas Universitāte un Sniffphone projekts (Horizon 2020 ietvaros).


2016. gada 17. augusts. Saistībā ar GISTAR projektu, Latvijas Universitāte plāno pieņemt darbā pēc doktorantūras pētniekus. Kandidāti tiks izvēlēti balstoties uz konkursa rezultātiem.  Plašāku informāciju var lasīt šeit.


2016. gada 16. augusts. Notiek apmācības topošajiem Dobeles GISTAR reģionālā centra darbiniekiem. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma protokolu, anketu un respondentu intervēšanas specifiku, kā arī notiek laboratorijas darbu apgūšana.

 

 

 


 

2016. gada 22. jūlijā pēc Vitebskas Valsts Medicīnas universitātes rektora, prof.  Shchastniy Anatoliy Tadeushevich ielūguma Baltkrievijā viesojās prof. M.Leja. Tikšanās laikā M.Leja nodeva saimniekiem Latvijas Universitātes rektora, prof. Indriķa Muižnieka parakstītu sadarbības līgumu. Tika plānota GISTAR pilotpētījuma  veikšana Baltkrievijā. Sanāksmē piedalījās arī baltkrievu puses galvenais pētnieks prof. Sergejs Pimanovs, kā arī Latvijas konsuls Vitebskā – Uģis Skuja.


2016. gada 28.-29. jūnijs. Starptautiskajā Vēža pētniecības aģentūrā (IARC) Lionā, Francijā tika organizēta sanāksme, kuras laikā tika pārrunāti GISTAR pētījuma rezultāti, plānota Datu drošības un uzraudzības padomes (DSMB) organizēšana, kā arī turpmāku starptautisku pilotpētījumu organizēšana. Par GISTAR projekta vadošo statistiķi tika nozīmēta I.Poļaka.


2016. gada 22. jūnijs. Onkoloģijas foruma ietvaros Vēža skrīninga konferencē Pēterburgā tika ziņots par kuņģa vēža skrīninga iespējām, t.sk. par GISTAR pētījuma pieredzi. Ar foruma dalībniekiem tika apspriestas pētījuma paplašināšanas iespējas Krievijā un Kazahstānā.


2016. gada 22. maijs. Par GISTAR projekta progresu tika ziņots Vesela kuņģa iniciatīvas (HSI) sanāksmē San Diego, ASV.


2016. gada 20. maijs. GISTAR pētījuma turpmākās attīstības plānošanas ietvaros notika tikšanās ar Dobeles slimnīcas pārstāvjiem. Tika apspriestas pētījuma realizācijas iespējas Dobeles novadā.


2016. gada 5.maijs. GISTAR pētījumā  iekļauti 150 respondenti no Tukuma reģionālā pētījuma centra. Pacientu iekļaušana pētījumā turpinās.


2016. gada 1. aprīlis. Reģionālais pētījuma centrs Cēsīs pabeidza savu darbību. Tās mērķis bija  veikt papildus izmeklējumus pētījumā iesaistītajiem pacientiem Vidzemes reģionā.


2016. gada 16. marts. Sadarbībā ar Tukuma novada domes atbalstu, darbu uzsāk GISTAR reģionālais profilakses un savlaicīgās diagnostikas centrs.

 


2016. gada 7. marts. Rīgā notiek darbinieku apmācība darbam Tukuma reģionālajā pētījuma centrā.

 


2016. gada 4. marts. Pēc Latvijas Universitātes ielūguma Rīgā ieradās ASV Vanderbiltas Universitātes profesore zinātniskajā darbā Maria Blanca Piazuelo, kas nākamo nedēļu pavadīs, iesaistoties pētniecības projektos. Sadarbībā ar Akadēmisko histoloģijas laboratoriju tiks analizēti mikroskopiskie preparāti, kas iegūti gan Jakutijā, gan LU realizētajā pētījumā GISTAR, notiks darbs pie kopēju publikāciju sagatavošanas. Paredzams, ka šo iestrāžu rezultātā varētu tikt attīstīti turpmāki kopējie sadarbības projekti.


Attēlā: LU Medicīnas fakultātes docents Sergejs Isajevs un profesore Maria Blanca Piazuelo.


 

2016.gada 3.marts. Maskavā notikušajā Krievijas Centrālā Gastroenteroloģijas zinātniskā institūta 42.konferencē M.Leja ziņoja par kuņģa vēža profilakses iespējām, Starptautiskajām vadlīnijām (Kiotto un Māstrihta V), kā arī Rīgas CanCon projekta secinājumiem.


 

Šajā konferencē piedalījās Maria Blanca Piazuelo (ASV), kura ziņoja par intestinālas metaplāzijas (kuņģa gļotādas izamiņu) apakštipu noteikšanas nozīmi.Maria Blanca Piazuelo kopā ar konferences organizatoru Dmitriju Bordinu.


2016. gada 29. februāris - 1. marts.  Pēc Latvijas Universitātes iniciatīvas Rīgā notiek ERA-NET projekta NanoMedicine prioritātē VOLGACORE grupas sēde (projekta vadītājs prof. H.Haick no Izraēlas Tehnoloģiju Universitātes TECHNION Haifā). Rīgā ieradušies VOLGACORE un saistīto projektu dalībnieki no Izraēlas, Vācijas, Austrijas un  Lietuvas. Attālināti diskusijās piedalījās arī Karolinskas institūta pārstāvji no Zviedrijas. VOLGACORE projekta ietvaros paredzēta gaistošo marķieru diagnostikas izstrāde kuņģa un zarnu vēža agrīnai noteikšanai, kā arī gremošanas sistēmas mikrofloras ietekmes uz mērījumu rezultātiem izvērtēšana.


Attēlā: Vācijas mazā uzņēmuma JLM Innovation vadītājs Jan Mitrovics demonstrē pirmo izveidoto prototipu portatīvam elptestu analizatoram, kas tikai pirms divām dienām gala variantā pabeigts Vācijā un turpmāk tiks testēts Rīgā.
 


2016. gada 16.-17. februāris. Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras vadībā Eiropas valstis apkopo informāciju par vēža skrīninga programmu gaitu un veiksmi. Lionā notikušajā sanāksmē Latvijas datus ziņoja Latvijas Universitātes pārstāvis prof. M.Leja.

 


2016. gada 12. februāris. Latvijas-Ukrainas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības programmas projekta pieteikumu uzsaukuma ietvaros tika iesniegts projekta pieteikums sadarbības pētniecības projektam “Pilotpētījums gastrointestinālo audzēju profilakses pētījumu ieviešanai Ukrainā” sadarbībā ar Ambulatorās aprūpes medicīnas centru, Sv. Antipa Poliklīniku (Ukraina, Dņepropetrovska). Tā ietvaros būtu paredzēts uzsākt nepieciešamās infrastruktūras izveidi un likt pamatus turpmākai sadarbībai, lai potenciāli attīstītu GISTAR pētījumu arī Ukrainā.


2016. gada 19. janvāris. Pateicoties pētījuma komandas sasniegumiem, GISTAR pētījums tika atzīts par vienu no Latvijas 2015. gada izcilākiem pētījumiem zinātnē. Pētījuma autori tika godināti ar diplomiem Latvijas Zinātņu akadēmijas svinīgā ceremonijā. Foto un plašāka informācija diena.lv. 


 

2016. gada 14. janvāris. Austriešu speciālistu izveidoto elptestu laboratoriju Latvijas Onkoloģijas centrā apmeklēja Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks.


2016. gada janvāris – februāris. Starptautiska projekta SNIFFPHONE ietvaros Rīgā ieradušies Insbrukas Universitātes Izelpas zinātņu institūta  (Austrija; Institute for Breath Research” of the University of Innsbruck ) speciālisti ar mērķi veikt ķīmisko vielu analīzi pacientiem ar kuņģa vēzi un kontroles grupas pārstāvjiem. Speciālistu grupa Rīgā uzturēsies līdz februāra beigām. Attēlā: Latvijas Onkoloģijas centra (Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca) direktors Viesturs Krūmiņš kopā ar ārzemju viesiem.


2016. gada 4. janvāris. Reģionālais pētījuma centrs Cēsīs atsāk savu darbību ar mērķi veikt papildus izmeklējumus pētījumā iesaistītajiem pacientiem.

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2023 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.