2015. gada notikumi

2015. gada 26. decembrī. Tukuma novada domē pieņemts lēmums atbalstīt dalību GISTAR  pētījumā 2016. gadā. Tukuma novada dome informēja, ka pašvaldības līdzfinansējums plānots 34 000 eiro apmērā. Vairāk lasīt šeit


2015. gada 21.-22. decembris. Par GISTAR pētījuma norisi un rezultātiem  tika ziņots Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) speciālistiem Lionā, Francijā. Tika plānota pētījuma turpmākā norise un iegūto datu analīze.


2015. gada 18. decembrī. Pabeigta dalībnieku iekļaušana GISTAR pētījumā Saldus novadā. Saldus pētījuma reģionālajā centrā pavisam iekļauti 1 077 respondenti. Paredzēto izmeklējumu veikšana pilotpētījuma ietvaros turpinās.


2015. gada 16. decembris. Projekta vadības  tikšanās ar Saldus novada domes un slimnīcas pārstāvjiem un pētījuma reģionālā centra komandu. No kreisās: Mārcis Leja, Aiga Rūdule, Ingrīda Kužniece, Indra Rassa, Raisa Rudova, Gundega Ikote, Antra Brunava, Agija Mažrima, Benita Sproģe.


2015. gada 11. decembris. Daugavpilī tika parakstīts XI Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas protokols par ekonomisko un zinātniski-tehnisko sadarbību.

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, protokolā sadarbība GISTAR pētījuma plānošanā un realizēšanā iekļauta kā abu valstu prioritāšu sarakstā.

 

 


2015. gada 10.-11. decembris. Daugavpils tikšanās laikā sadarbības iespējas GISTAR pētījuma paplašināšanā Baltkrievijā pārrunātas ar N.N. Aleksandrova vārdā nosauktā Baltkrievijas Republikas Onkoloģijas un medicīnas radioloģijas zinātniski-praktiskā centra vadošajiem speciālistiem.

Attēlā (no kreisās): M. Leja (LU), Latvijas konsuls Vitebskā U. Skuja, Baltkrievijas Onkoloģijas centra direktora vietnieks zinātniskajā darbā S.A. Krasnij un pretvēža pasākumu organizācijas nodaļas vadītājs P.I. Moisejevs, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve I. Jēkabsone.2015. gada 2. decembris. Informācija par GISTAR projektu Valsts Pētījumu programmas BIOMEDICINE 2014-2017 ietvaros tika ziņota Veselības ministrijā ar ministra G. Belēviča piedalīšanos.


2015. gada novembris-decembris. Turpinās darbs pie Latvijas – Baltkrievijas starpvalstu komisijas protokola teksta sagatavošanas. Paredzētajā protokola tekstā iekļauts arī punkts par GISTAR projektu. Protokolu parakstīšana ir ieplānota šī gada 11.decembrī, Daugavpilī.


2015. gada 27.-28. novembris. Vīnē notika 2016. gada Apvienotās Eiropas gastroenteroloģijas nedēļas zinātniskās programmas plānošana (UEGW – United European Gastroenterology Week). Vairāku simpoziju programmā vadošo aktualitāšu starpā tika paredzēti ziņojumi saistībā ar kuņģa vēža profilaksi.


2015. gada 20.-21. novembris. Berlīnē notika Nākotnes Gastroenteroloģijas jeb Eiropas tīklošanās simpozijs (FIT for Health in Gastroenterology), kurā ar savu ziņojumu par rezultātiem GISTAR projekta ietvaros uzstājās doc. S. Isajevs. Ziņojumu par kuņģa vēža profilaksi sniedza arī prof. M. Leja.


2015. gada 17. novembris. Notika valsts pētījuma programmas BIOMEDICINE 2014-2017-stratēģiskā vadības grupas sanāksme, kurā tika ziņoti GISTAR projekta rezultāti.


2015. gada 3. novembris. GISTAR projekta attīstība tika prezentēta Valsts Pētniecības programmas BIOMEDICĪNA 2014-2017 Onkoloģijas projekta grupas sēdē.


2015. gada 29. oktobris. Prof. Mārcis Leja devās oficiālajā vizītē uz Spānijas Rovira i Virgili Universitāti ar mērķi prezentēt GISTAR pētījuma grupu paveikto. Tikšanās laikā ar universitātes pārstāvjiem tika pārrunātas arī  sadarbības iespējas. http://www.urv.cat/universitat/en_index.html2015.gada 25. oktobris. Barselonā notiekošās Vesela kuņģa iniciatīvas (HSI – Healthy Stomach Initiative http://www.hsinitiative.org/) grupas sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar GISTAR projekta progresu.


2015. gads 24.-28. oktobris. Barselonā notiekošās Eiropas kopienas – Apvienotā Eiropas gastroenteroloģijas nedēļas (UEGW – United European gastroenterology Week), ietvaros tika ziņoti Eiropas helikobaktērijas reģistra dati, kurā iekļauti arī Latvijas rezultāti. https://www.ueg.eu/week/past-future/ueg-week-2015/ueg-week-gallery-monday/2015. gads 23. oktobris. Barselonā notika Pasaules Endoskopijas organizācijas (WEO – World Endoscopy Organization) skrīninga komitejas simpozijs, kuras programmā tika iekļauti divi GISTAr projekta rezultātu ziņojumi.


2015. gada 20. oktobris. Projekta komanda devās vizītē uz Tukuma novada pašvaldību, lai ar domes pārstāvjiem pārrunātu sadarbības iespējas GISTAR zinātniskā pētījuma ietvaros. http://www.tukums.lv2015. gada 25. augusts. GISTAR pētījumā iekļauto respondentu skaits sasniedza 3 000.


2015. gada 8. jūnijs. Notika tikšanās ar Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem, kuras laikā tika apspriestas GISTAR pētījuma turpmākās realizācijas iespējas.


2015. gada 28.-29. maijs. Rīgā un Saldū notika GISTAR projektam veltīta sanāksme, kurā piedalījās vietējie projekta pārstāvji, kā arī dalībnieki no Krievijas un Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC). 28. maijā Rīgā, Latvijas Universitātē norisinājās sanāksme, kurā tika pārrunāti ar projekta organizāciju un progresu saistīti jautājumi. Savukārt, 29. maijā sanāksmē dalībnieki devās uz Saldu, lai iepazītos ar projekta īstenošanas procesu Saldus Medicīnas centrā. 


2015. gada 30. aprīlis. GISTAR vadošie pētnieki viesojās Saldū, lai tiktos ar Saldus medicīnas centra galveno ārsti Ingrīdu Kužnieci un novada ģimenes ārstiem un lai apspriestu pētījuma gaitu Saldū. Pētījuma vadošais pētnieks, profesors Mārcis Leja Saldus novada ārstiem nolasīja zinātnisku lekciju par kuņģa un zarnu vēža agrīnas profilakses iespējām.


2015. gada 7. aprīlis. Ar Saldus novada pašvaldības atbalstu, Saldus medicīnas centra telpās darbu uzsāk GISTAR profilakses un savlaicīgas diagnostikas centrs. Pētījumā tiek iekļauti pirmie 5 dalībnieki.


2015. gada 27. marts. Pabeigta dalībnieku iekļaušana GISTAR pētījumā Ludzas novadā. Kopā iekļauti 1018 dalībnieki.


2015. gada 16. marts. Uzsākta darbinieku apmācība GISTAR profilakses un savlaicīgās diagnostikas centrā Saldū.


2015. gada 26. janvāris. Notiek pētījuma administratora tikšanās ar Krāslavas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Aleksandru Jevtušoku, lai pārrunātu sadarbības iespējas pētījuma realizācijai Krāslavas novadā.


2015. gada 19. janvāris. Notiek pētījuma administratora tikšanās ar Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, lai pārrunātu sadarbības iespējas pētījuma realizācijai Rēzeknes pilsētā.2015. gada 19. janvāris. Notiek pētījuma administratora tikšanās ar Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāju Ināru Silicku, lai pārrunātu sadarbības jautājumus pētījuma realizācijai Kārsavas novadā.


2015. gada 13.janvāris. Pētījuma grupā tika iekļauts divtūkstošais dalībnieks (Ludzā). Dalībnieku iekļaušana turpinās.


                                                                              2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Copyright © 2012-2021 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.