2014. gada notikumi

2014. gada 16. decembris. Notika tikšanās ar Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli, Ludzas Medicīnas centra valdes locekli Juri Atstupenu un visu pētījuma komandu Ludzā. Tika atzinīgi novērtēts 2014. gadā sasniegtais, kā arī nolemts pētījumu Ludzā turpināt arī 2015. gadā, vienlaikus radot iespēju arī citām pašvaldībām pieņemt lēmumu par iesaistīšanos pētījumā.

 

 

 


2014. gada 10. decembris. Minskā tika parakstīts X Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas protokols par ekonomisko un zinātniski-tehnisko sadarbību.

Protokola 13.5. punkts nosaka ciešākas sadarbības attīstīšanu organizēta kolorektālā vēža skrīninga ieviešanā, t.sk. veicinot sadarbību starp Vēža reģistriem. Savukārt, 13.6. punktā akcentēta GISTAR pētījuma starptautiskā nozīme un tā nozīmība abām valstīm. Protokolu parakstošās puses apliecinājušas kopēju interesi GISTAR projekta plānošanā un realizācijā, ievērojot pētījuma protokola noteikumus, tai skaitā attiecībā par izmeklējumu kvalitāti un paraugu pārrobežu transportu.


2014. gada 05. decembris. Sanhosē, Kostarikā VI Starptautiskajā Centrālamerikas H.pylori konferences (VI Simposio Internacional Helicobacter pylori: Historia natural e implicaciones en la salud human) programmā tika iekļauts mutiskais ziņojums par gaistošo marķieru noteikšanas rezultātiem kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai http://helicobacterpylorisymposiumcr.weebly.com


2014. gada 26. novembris. Notiek pētnieku tikšanās ar Saldus novada pašvaldības un Saldus medicīnas centra valdes pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības jautājumus pētījuma realizācijai Saldus novadā.


2014. gada 20. novembris. LU profesors Mārcis Leja viesojas Ludzā, lai tiktos ar novada pašvaldības pārstāvjiem un apspriestu pētījuma gaitu Ludzā. Ludzas medicīnas centrā profesors nolasīja zinātnisku lekciju ārstiem par kuņģa un zarnu vēža agrīnas profilakses iespējām.


2014. gada 30. oktobris. Saldus novada pašvaldības sēdē atbalsta novada pašvaldības dalību GISTAR pētījumā 2015. gadā.


2014. gada 19. oktobris. Informācija par GISTAR projekta gaitu tika ziņota Vesela Kuņģa iniciatīvas regulārajā tikšanās reizē. Tikšanās notika Vīnē tieši pirms apvienotās Eiropas Gastroenteroloģijas nedēļas http://www.hsinitiative.org/


2014. gada 7. oktobris. GISTAR projektā Ludzas novadā iesaistījušies jau 203 dalībnieki.

 


2014. gada 1. oktobris. Laikraksts „Alūksnes novada vēstis” publicē sleju par GISTAR projekta realizācijā Alūksnes novadā.

 

 

Šī gada augusta beigās Alūksnes novadā noslēdzās iekļaušana Latvijas Universitātes (LU) un starptautisku ekspertu atbalstīta pētījumā „Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni” (jeb „GISTAR”), kura mērķis ir noteikt gremošanas trakta audzēju skrīninga iespējas, to agrīna diagnostika un procesa efektivitātes noteikšana. Lasīt vairāk: http://www.aluksne.lv/Aluksnes%20Novada%20Vestis/anv_2014/ANV_oktobris.pdf

 


2014. gada 19. septembris. Ludzā, ar informatīvu lekciju par medicīnas aktualitātēm veselības aprūpes speciālistiem, viesojās Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos Asociētais profesors Dr.med. Dzintars Mozgis. Savā lekcijā profesors uzsvēra veselības profilakses pasākumu nozīmību savlaicīgā smagu slimību diagnosticēšanā. Savlaicīga slimību atklāšana savukārt ļauj agrīni uzsākt ārstēšanu un novērst smagas slimību komplikācijas.


2014. gada 4. septembris. GISTAR pētījuma centru Ludzā apmeklē un iepazīstas ar pētījuma centra darbu Ludzas novada domes un partijas „Vienotība” pārstāvji.

 


2014. gada 2. septembris. Ar Ludzas novada pašvaldības atbalstu, Ludzas medicīnas centra telpās darbu uzsāk GISTAR profilakses un savlaicīgas diagnostikas centrs. Pētījumā tiek iekļauti pirmie 4 dalībnieki.

 

 

 

 

 


2014. gada 28. augusts. Iekļaušana GISTAR pētījumā Alūksnes novadā beigusies kopā iekļauti 603 dalībnieki. Iekļauto dalībnieku novērošana plānots, ka turpināsies turpmākos 15 gadus.

 


2014. gada 27. augusts. Ludzas novada pašvaldības izdevums „Ludzas novada vēstis” publicē preses relīzi par GISTAR projekta īstenošanu Ludzas novadā. Plašāk: http://www.ludza.lv/wp-content/uploads/2012/05/LudzasNovadaVestis_Augusts2014.pdf


2014. gada 27. augusts. Latvijā, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā viesojās viens no Pasaules vadošajiem epidemiologiem profesors Hermans Brenners no vadošā Vācijas vēža izpētes centra un Pētnieks, Gastroenterologs no Lietuvas medicīnas Universitātes Juozas Kupcinskas. Viesu vizītes mērķis bija iepazīties ar kuņģa un zarnu vēža pētījumiem Latvijā, kā arī plašāk iepazīties ar GISTAR pētījuma norisi Latvijā.
  Prof. H. Brenners


2014. gada 21. augusts. Notiek GISTAR pētnieku un Alūksnes novada domes pārstāvju tikšanās, kurā pārrunātas GISTAR pētījuma norises aktualitātes Alūksnes novadā.


2014.gada 18. augusts. Uzsākta darbinieku apmācība darbam GISTAR profilakses un savlaicīgas diagnostikas centrā Ludzā.

 


2014. gada 31. jūlijs. Iekļaušana GISTAR pētījumā Alūksnē turpinās, pētījumā iesaistījušies 455 respondenti.


Ēka, kurā atrodas Alūksnes GISTAR profilakses un savlaicīgas diagnostikas centrs

 


2014. gada 25. jūnijs. Starptautiskā žurnālā „The ASCO Post” publicēta profesora M.Lejas intervija ASV par gaistošo marķieru izmantošanu kuņģa patoloģiju noteikšanā. Vairāk: http://www.ascopost.com/issues/june-25,-2014/gastric-cancer-detected-in-a-breath-test.aspx


2014. gada 19. jūnijs. Kopš GISTAR pētījumā uzsākšanas Latvijā 2013. gada 9. oktobrī, pētījumā iesaistījušies 1000 respondenti.

 


2014. gada 10. jūnijs. GISTAR projektā Alūksnes novadā iekļauti jau 202 indivīdi.


2014. gada 23. maijs. Тo 2013. gada 1. maija līdz 2014. gada 23. maijam, GISTAR projektā Alūksnes novadā iekļauti jau 100 indivīdi!


2014. gada 09. maijs. Stenda ziņojums „Nanomateriālu sensoru tehnoloģija ļauj ar augstu precizitāti noteikt kuņģa vēža un peptiskas čūlas slimības diagnozi, izmantojot izelpas gaisa analīzi” tika prezentēts Globālajā Vēža pētniecības simpozijā (Symposium on Global Cancer Research), Vašingtonā, ASV (autori: H.Amal, M.Leja, K.Funka, R.Skapars, I.Liepniece-Karele, I.Kikuste, A.Vanags, I.Tolmanis, H.Haick). Simpozija organizators – ASV Nacionālais Vēža institūts. Simpozija laikā tika pārrunāti ar pārrobežu zinātniskajām aktivitātēm saistīti jautājumi, kas īpaši aktuāli GISTAR pētījumam.


2014. gada 08. maijs. Prezentācija par GISTAR projektu sniegta Globālajā Veselības centrā (Centre for Global Health), ASV Nacionālajā Vēža institūtā, Rockville, ASV.


2014. gada 06. maijs. Žurnāls „ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE” publicē rakstu par kuņģa un zarnu vēža profilakses pētījumu Latvijā - GISTAR.


2014. gada 06. maijs. Darbu uzsāk pilotpētījums Alūksnē. Pētījumā Alūksnē tiek iekļauti pirmie seši dalībnieki.


 

2014. gada 04. maijā. Informācija par GISTAR pētījuma norisi ziņota starptautiskajā Vesela Kuņģa iniciatīvas (Healthy Stomach Initiative) simpozijā, Čikāgā, ASV.


2014. gada 03. maijā. Stenda ziņojums „Nanomateriālu sensoru tehnoloģija ļauj ar augstu precizitāti noteikt kuņģa vēža un peptiskas čūlas slimības diagnozi, izmantojot izelpas gaisa analīzi” tika prezentēts Gremošanas Slimību nedēļā (Digestive Diseases Week, 2014) Čikāgā, ASV, kur saņēma apbalvojumu par iekļaušanu labāko stenda ziņojumu skaitā (autori: H.Amal, M.Leja, K.Funka, R.Skapars, I.Liepniece-Karele, I.Kikuste, A.Vanags, I.Tolmanis, H.Haick).


2014. gada 01. maijā. Informācija par Baltijā notiekošajiem pētījumiem saistībā ar kuņģa vēža izpēti (t.sk. par GISTAR pētījumu) tika prezentēti ASV Nacionālā Vēža institūta Vēža Epidemioloģijas un ģenētikas nodaļā Rockville, ASV.


2014. gada 28. aprīlis. Dalībnieku iekļaušana  pilotpētījumā  Cēsīs noslēdzas.  Rekrutēti 770 dalībnieki.


2014. gada 24. aprīlis. Veiktas Alūksnes pilotpētījuma darbinieku apmācības Rīgā.


2014. gada 14. aprīlis. Prof. V.Pīrāga vadībā konkursam ticis iesniegts Valsts Pētījumu programmas projekts Sabiedrības veselības prioritātē. Programmas 4.projekts cieši saistīts ar GISTAR projektu. Šīs atbilstības dēļ prof. Pīrāga vadīto konsorciju atbalsta arī Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra (IARC).


2014. gada 9. aprīlis, no 2013. gada oktobra līdz 2014. gada 9. aprīlim, GISTAR projektā iekļauti jau 701 indivīds.

 


2014. gada 20. un 21. martā notika IARC prevencijas un ieviešanas grupas vadītāja Rolando Herrero un GISTAR pētnieku vizīte Baltkrievijā. Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras (IARC - International Agency for Research on Cancer) Prevencijas un ieviešanas grupas vadītājs Rolando Herrero un GISTAR pētnieki apmeklēja potenciālos sadarbības partnerus Baltkrievijas Republikā. Vizītes mērķis apspriest potenciālās sadarbības iespējas GISTAR projekta realizācijai Baltkrievijā.

Minskā Baltkrievijas Republikas Veselības ministrijā norisinājās tikšanās ar veselības ministra vietnieku Valēriju Ševčuku,  republikas vadošā onkoloģijas, radioloģijas  un zinātniski pētnieciskais centra vadošajiem speciālistiem: direktora vietnieku zinātniskajā darbā profesoru Sergeju Krasnij, vēdera dobuma un proktoloģijas onkoloģisko slimību darba grupas vadītāju Dr. med. Andreju Šmak.
Vitebskā, klātesot Latvijas Republikas konsulam Vitebskā Dagnijai Lācei – Atei, Veselības departamenta pārstāvja profesora Jurija Dzerkaču vadībā norisinājās tikšanās Vitebskas apgabala izpildkomitejā ar Vitebskas reģiona Veselības un Ekonomikas departamenta  pārstāvju grupu. Notika arī tikšanās ar Vitebskas medicīnas universitātes profesoru Sergeju Pimanovu.

Novopolockā norisinājās tikšanās ar Novopolockas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāju Natāliju Kočanovu, Novopolockas slimnīcas vadītāju Sergeju Nekrasovu un vietnieku medicīnas jautājumos Alekseju Mužičenko, Polockas reģionālā onkoloģijas dispansera vadītāju Pavelu Boroviku. Plašāk par tikšanos Novopolockā:

http://novaya.by/2014/03/25/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/

Pētnieku tikšanās Baltkrievijas Republikā iepriekš tika rūpīgi plānota un noritēja veiksmīgi. Tika uzsāktas sarunas par projekta realizāciju Baltkrievijas Republikā. Baltkrievijas amatpersonas pauda ieinteresētību projekta attīstīšanai un turpmākai sadarbībai projekta realizācijā.

 

 


2014. gada no 17. līdz 19. martam notika IARC prevencijas un ieviešanas grupas vadītāja vizīte Latvijā.

Latvijā viesojās Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras (IARC - International Agency for Research on Cancer) Prevencijas un ieviešanas grupas vadītājs Rolando Herrero.
Minētā aģentūra ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) tiešas pakļautības struktūrvienība ar mērķi veikt izpēti, izvērtējumu un ieviešanu pasākumiem, kas mazina ļaundabīgo slimību izraisīto mirstību.

Viens no starptautiskā līmenī svarīgiem pētījumiem ir GISTAR – tieši šī pētījuma norisi pārraudzīt Latvijā bija ieradies Rolando Herrero.

Vizītes laikā Dr. Herrero apmeklēja gan  Rīgas Austrumu klīnisko Universitātes slimnīcu, gan GISTAR pētījuma esošās un potenciālās norises vietas Latvijā.
Augstais IARC viesis tikās arī ar ministrijas valsts sekretāra vietnieci Veselības politikas jautājumos Egitu Poli, Latvijas Ārstu biedrības prezidentu Pēteri Apini, Latvijas Universitātes zinātnes prorektoru Indriķi Muižnieku, Slimnīcu biedrības vadītāju Jevgēniju Kalēju, kā arī ar Cēsu, Alūksnes, Ludzas pašvaldību un reģionālo slimnīcu vadītājiem.

Plašāk par vizīti Cēsīs: http://www.edruva.lv/zinas/sabiedriba/zina/39732

Plašāk par vizīti Alūksnē: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://aluksniesiem.diena.lv/vietejas-zinas/aluksni-apmekles-pasaules-veselibas-organizacijas-parstavis-76101

Dr. Herrero ļoti atzinīgi novērtēja gan vizītes laikā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā, gan GISTAR pētījuma esošajās un potenciālajās vietās Latvijā kopumā redzēto.


2014. gada 1. marts, no 2013. gada oktobra līdz 2014. gada 1. martam, GISTAR projektā iekļauti jau 500 indivīdi.


2014. gada 27. februārī Ludzā notika prof. M. Lejas un pētnieku tikšanās ar Ludzas novada domes pārstāvjiem, Ludzas slimnīcas valdes locekli Juri Atstupeni un novadu ģimenes ārstu pārstāvjiem, ar mērķi apspriest Ludzas novada, novada slimnīcas un novada ģimenes ārstu iespējas pētījuma norisē. Plašāk par tikšanos lasiet: http://www.ludza.lv/jaunumi/ludzas-novada-pasvaldiba-iesaistas-projekta-gistar/


 

2014. gada 30. janvārī Alūksnes novada pašvaldības sēdē atbalsta novada pašvaldības dalību GISTAR pētījumā ar 2014. gada 1. maiju.

 


2014. gada 9. janvārī Alūksnē notika asoc. prof. M. Lejas un pētnieku tikšanās ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli, domes pārstāvjiem, Alūksnes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Marutu Kauliņu, endoskopistu, Ludzas slimnīcas valdes locekli Juri Atstupenu un novadu ģimenes ārstu pārstāvjiem, kurā apspriestas  novadu, novadu slimnīcu un ģimenes ārstu iespējas pētījuma norisē.


2014.  gada 2. janvāris, no 2013. gada oktobra līdz 31. decembrim, GISTAR projektā iekļauti jau 296 indivīdi.

 

 

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2023 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.