12. decembris ∎ Cēsu pilotpētījumam veltīta preses konference
Minimizēt

Vēža savlaicīgas diagnostikas pētījums Cēsīs. 2013. gada 12. decembrī Cēsīs, Bērzaines ielā 16 notika preses konference, lai iepazīstinātu ar Latvijas Universitātes un Cēsu novada pašvaldības kopīgi izveidotā Cēsu profilakses un savlaicīgas diagnostikas centra (turpmāk – Centrs) pirmo divu mēnešu darba rezultātiem un iespējām, ko pētījums sniedz iedzīvotājiem.


Centrs uzsāka savu darbību šī gada 9. oktobrī, tādējādi Cēsis kļuva par pirmo Latvijas pilsētu, kurā sākta plaša kuņģa un zarnu vēža agrīnas atklāšanas pētījuma pilotēšana. Par pētījuma dalībniekiem var kļūt iedzīvotāji vecuma grupā no 40-64 gadiem. Atbilstošu dalībnieku atlasi palīdz veikt ģimenes ārsti. Pateicoties šai sadarbībai un Cēsu profilakses un savlaicīgas diagnostikas centra darbinieku profesionālai un aktīvai iesaistei, šobrīd pētījumā piedalījušies jau vairāk kā 150 iedzīvotāji. Visiem pētījuma dalībniekiem tiek sniegtas profesionālas konsultācijas, izmeklējumu skaits atkarīgs no dalībnieku iedalījuma pamatgrupā vai kontroles grupā. Nepieciešamības gadījumā tiks rekomendēta tālāka izmeklēšana, kā arī piedāvāta ārstēšana helikobaktērijas atklāšanas gadījumā ar mērķi mazināt kuņģa vēža attīstības risku.

Šobrīd plānots darbu Cēsīs turpināt vismaz līdz marta beigām, iesaistot ne mazāk kā 500 iedzīvotājus.

Preses konferencē piedalījās Cēsu domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs, Latvijas Universitātes asociētais profesors M.Leja, Cēsu profilakses un savlaicīgas diagnostikas centra darbības organizatore B.Trinska – Roze. Bija iespēja apskatīt Centra telpas un runāt ar darbiniekiem.

 

Dienas kārtība:

1. Par Cēsu pašvaldības iesaisti pilotpētījumā un atbalstu iedzīvotāju veselības veicināšanā - domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

2.  GISTAR pētījuma nozīmīgums sasaistē ar vēžu aktualitāti, pašvaldību atbalsta nozīmīgums – Mārcis Leja.

3. Ieskats Cēsu profilakses un savlaicīgas diagnostikas centra pirmo 2 mēnešu darbā (pētījuma organizēšana sadarbībā ar ģimenes ārstiem, iedzīvotāju atsaucība, atsauksmes)  - Baiba Trinska – Roze.

4. Jautājumi, atbildes, Cēsu profilakses un savlaicīgas diagnostikas centra apskate.


7. decembris ∎ Latvijas Gastroenterologu 6. kongress
Maksimizēt
4-6. decembris ∎ Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras (IARC) darba grupas sanāksme
Minimizēt

2013. gadā no 4-6. decembrim Lionā, Francijā Starptautiskā vēža pētniecības aģentūra (IARC) organizēja darba grupas sanāksmi „Helicobacter pylori eradikācija (likvidēšana) kuņģa vēža profilakses nolūkā”. Starptautiskie eksperti vienojās, ka pārredzamā nākotnes periodā kuņģa vēzis saglabāsies kā nozīmīga veselības problēma, līdz ar to nepieciešams ieviest stratēģiskus pasākumus ar mērķi mazināt šī audzēja izraisīto mirstību. Stratēģiju ieviešana kuņģa vēža saslimšanas riska reģionos veicama labi kontrolētu pētījumu veidā.


3. decembris ∎ GISTAR projekta gaitas un plānu apspriede IARC, Liona, Francija
Maksimizēt
15. novembris ∎ Eiropas Gastroenteroloģijas tilta konference
Maksimizēt
6. novembrī ∎ Veiktas darbinieku apmācības
Maksimizēt
23. oktobris ∎ Baltkrievijas-Latvijas starpvaldību komisijas 9. sēde
Maksimizēt
14. oktobris ∎ Konference Vienotā Eiropas gastroenteroloģijas nedēļas
Maksimizēt
13. oktobris ∎ „Vesela kuņģa iniciatīva” Eiropas sanāksme Vācijā, Berlinē
Maksimizēt
9. oktobris ∎ Uzsākts pilotpētījums Cēsīs
Maksimizēt
3. oktobris ∎ Informēšana par GISTAR pētījumu un sadarbības nepieciešamības skaidrošana
Maksimizēt
3. oktobris ∎ Saņemts RAKUS atbalsta fonda Medicīnisko un biomedicīnisko pētījumu ētikas komitejas atzinums
Maksimizēt
3. oktobris ∎ Cēsu novada domē pieņemts lēmums par līdzdalību GISTAR pētījumā
Maksimizēt
2012. gada marts - 2013. gada septembris ∎ Veikta GISTAR pētījuma sagatavošana
Maksimizēt
28. septembris ∎ Noslēgta vienošanās starp IARC un Latvijas Universitātes par sadarbību pētniecībā un savstarpēju akadēmisku apmaiņu
Maksimizēt
26. septembris ∎ Diskusija ar Cēsu domes deputātiem un ārstiem
Maksimizēt
24. septembris ∎ Noslēgts Latvijas Universitātes un Cēsu novada domes sadarbības līgums
Maksimizēt
16-18 un 25-27 septembris ∎ Organizētas 6 dienu apmācības
Maksimizēt
12-14 septembris ∎ Eiropas helikobaktērijas pētniecības grupas gadskārtējais kongress Madridē, Spānijā
Maksimizēt
19-23. jūlijs ∎ Dalība Starptautiskajā kuņģa vēža kongresā Veronā, Itālijā
Maksimizēt
26. marts ∎ Saņemts IARC ētikas komitejas atzinums
Maksimizēt

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2023 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.