Aktuāli!

Bezmaksas gremošanas trakta veselības pārbaudes Liepājas un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem pētījuma ietvaros

Liepājas un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji 40 – 64 gadu vecumā aicināti bez maksas pārbaudīt gremošanas trakta veselību, piedaloties Eiropas plašākajā gremošanas sistēmas slimību novēršanas pētījumā GISTAR. Dalībniekiem, kuriem tiks atklātas izmaiņas izmeklējumos, tiks piedāvāts veikt papildus veselības pārbaudi, un / vai uzsākt ārstēšanu konkrētas saslimšanas gadījumā.

Veselības pārbaudes notiek Liepājā, Jūrmalas ielā 23, katru darba dienu no 7:00 – 13:00. Pieteikšanās pa tālruni - 25679868

Pārbaužu norise

Pētījuma laikā īpaši apmācīts medicīnas personāls anketē pētījuma dalībniekus un apkopo informāciju par dažādiem dzīvesveida paradumiem, noskaidro iepriekšējās saslimšanas, kā arī pašreizējās sūdzības, ja tādas ir. Katrs pētījuma dalībnieks nodod fēču jeb izkārnījumu paraugu, kā arī asins analīzes. Papildus veic izelpas un kakla mikrofloras testus. Nodoto materiālu analizē pēc pētījumā noteiktas shēmas.

Asins analīzēs tiek noteikts, vai pastāv pastiprināts kuņģa vēždraudes risks jeb kuņģa atrofijas pazīmes. Ja analīzēs tiek konstatētas novirzes no normas, pētījuma dalībnieks tiek aicināts veikt barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnu pārbaudi jeb ezofogastroduonenoskopiju.

Savukārt ar fēču analīžu palīdzību tiek noskaidrots, vai pētījuma dalībniekam pastāv paaugstināts kolorektālā jeb resnās un taisnās zarnas vēža risks. Ja analīzes uzrāda, ka izkārnījumos atrodamas slēptas asinis, pētījuma dalībnieks tiek aicināts veikt papildus resnās zarnas izmeklējumu – kolonoskopiju.

Ja analīžu rezultātā ir atklāta kuņģī mītoša baktērija Helicobacter pylori, kas palielina kuņģa vēža attīstības risku, pētījuma dalībnieki saņem bezmaksas terapiju šīs baktērijas izkaušanai jeb eradikācijas kursu.

Lai gan ar izelpas testā veiktajiem mērījumiem pašlaik nav iespējams noteikt precīzu saslimšanas diagnozi, šobrīd Liepājā ar to palīdzību tiek attīstīta jauna medicīniskā tehnoloģija – hibrīda izelpas analizators. Tajā tehnoloģiski apvienoti dažādi sensori un infrasarkanā spektra tehnoloģija.

Par pētījumu

Projektu “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam” (saīsinājumā HYCOR) finansē Eiropas Savienība. Tā mērķi ir izstrādāt matemātisku modeli resnās un taisnās zarnas vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai. Projekta zinātniskie rezultāti sniegs jaunas zināšanas par hibrīda izelpas analizatora pielietojumu kolorektālā vēža atklāšanā. Iegūtie rezultāti būs svarīgi kā klīniskajai praksei Latvijā, tā arī globāli. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KMPI)  līdzšinējie pētījumi ir uzrādījuši daudzsološus rezultātus. Tas nozīmē, ka nākotnē šāds analizators varētu tikt izmantots dažādu gremošanas trakta audzēju diagnostikā.

GISTAR ir Latvijas Universitātes un starptautisku ekspertu atbalstīta zinātniskās pētniecības iniciatīva. Tās mērķis ir pētīt gremošanas trakta audzēju skrīninga iespējas, to agrīnu diagnostiku un šī procesa efektivitāti, kā arī meklēt jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai.

Zinātniskos pētījumus Latvijā vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI), un gan GISTAR, gan HYCOR projekti Liepājā tiek realizēti sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu.

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035.2022. gada 31. oktobrī. Informatīvā seminārā Liepājas un Dienvidkurzemes ģimenes ārstiem - par GISTAR pētījumu

28. oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa rīkoja Liepājas un Dienvidkurzemes ģimenes ārstu sanāksmi – informatīvu semināru.

Pasākuma ietvaros ar lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, gastroeneterologs un Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja. Papildu šiem apsektiem, profesors ģimenes ārstus informēja par GISTAR pētījumu, kas pašlaik notiek Liepājā, un aicināja ģimenes ārstus iesaistīties tā īstenošanā, informējot savus pacientus par iespējām tajā piedalīties.

Foto: no personīgā arhīva

Ar Liepājas Sporta un veselības centra piedāvājumu iepazīstināja Liepājas Olimpiskā centra manžēas vadītājas Artis Lagzdiņš.

Savukārt Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja Anita Zolmane iepazīstināja ar NVD aktualitātēm.

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam" 


2022. gada 15. oktobrī. Projekta HYCOR rezultāti prezentēti Apvienotajā Eiropas Gastroeneteroloģijas nedēļas 2022 kongresā

No 8. līdz 11. oktobrim projekta HYCOR vecākā laborante – ārste rezidente Linda Anarkulova piedalījās Apvienotās Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļas 2022 (United European Gastroenterology Week 2022 – UEGWEEK 2022) kongresā, Austrijā, Vīnē. Dalībai pasākumā L. Anarkulova bija saņēmusi labākās UEG Nacionālās prezentācijas balvu. Šī balva tiek piešķirta daudzsološākajiem jaunajiem pētniekiem, apbalvojumu piešķirot visaugstāk vērtēto pētījumu abstraktu autoriem no katras valsts.

Foto: Linda Anarkulova. No personīgā arhīva.

UEGWEEK 2022 L. Anarkulova prezentēja stenda referātu “Application of modular multi- sensor VOC analyser for non-invasive detection of colorectal cancer”, kas veidots, balstoties LU KPMI realizētā projekta HYCOR rezultātos. Standa referāts iekļāva pētījuma secinājumus par kolorektālā vēža skrīningu ar izelpas analīzes palīdzību, kas balstās uz gaistošo organisko savienojumu noteikšanu izelpā, izmantojot sensoru izelpas analizatoru.

Pētījuma HYCOR mērķis bija ar analizatora palīdzību diferencēt kolorektālā vēža pacientus un indivīdus bez vēža. Tajā tika iekļautas divas pētījuma grupas – kolorektālā vēža pacienti un kontroles grupa. Šo abu grupu dalībnieki veica izelpas testu sensoru izelpas analizatorā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka sensoru izelpas analizators spēj atšķirt kolorektālā vēža pacientus un kontroles grupas pētījuma dalībniekus. Pētījums tiks turpināts, veidojot un izvērtējot vēl vairākus specifiskus vēža noteikšanas modeļus plašākā pacientu lokā.  

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam" 


2022. gada 15. septembrī. Kongresā Austrijā tiks prezentēts stenda referāts par KPMI realizētā projekta HYCOR rezultātiem  

Projekta HYCOR vecākās laborantes – ārstes rezidentes Lindas Anarkulovas sagatavotais stenda referāts “Application of modular multi- sensor VOC analyser for non-invasive detection of colorectal cancer” apstiprināts prezentēšanai kongresā Apvienotajā Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļā 2022 (United European Gastroenterology Week 2022), kas norisināsies no 2022. gada 8. oktobra līdz 2022. gada 11. oktobrim Austrijā, Vīnē. To iespējams apmeklēt gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē. Vairāk informācijas – pasākuma mājaslapā.  

L. Anarkulovas referāts ir par kolorektālā vēža, kas ir viens no biežāk sastopamajiem un nāvējošākajiem audzējiem, skrīningu. Lai mazinātu kolorektālā vēža izraisīto mirstību, nepieciešams ieviest efektīvu skrīninga metodi. Šāda metode varētu būt izelpas analīze, kas balstās uz gaistošo organisko savienojumu noteikšanu izelpā, izmantojot sensoru izelpas analizatoru. Pētījuma mērķis bija diferencēt kolorektālā vēža pacientus un indivīdus bez vēža, un tajā tika iekļautas divas pētījuma grupas – kolorektālā vēža pacienti un kontroles grupa. Šo abu grupu dalībnieki veica izelpas testu sensoru izelpas analizatorā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka sensoru izelpas analizators spēj atšķirt kolorektālā vēža pacientus un kontroles grupas pētījuma dalībniekus. 

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)".


2022. gada 26. jūlijā. GISTAR projekta ietvaros vairāki pacienti uzsākuši Helikobakrētijas pilori ārstēšanu

Turpinoties LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta projektam "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu, tā ietvaros vairākiem pacientiem uzsākta Helikobaktērijas pilori jeb H.pylori ārstēšana.   

Projekta ietvaros H.pylori eradikācijas kurss pacientiem tiek nodrošināts bez maksas.

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)".


2022. gada 21. jūlijā. Publicēts raksts par asins biomarķieru izmantošanu kuņģa pirmsvēža stāvokļu diagnostikā 

Žurnālā „Diagnostics” publicēts raksts par asins biomarķieru (t.sk. pepsinogēnu) vietu kuņģa pirmsvēža stāvokļu neinvazīvai diagnostikai: 

Assessment of Serum Pepsinogens with and without Co-Testing with Gastrin-17 in Gastric Cancer Risk Assessment—Results from the GISTAR Pilot Study

Pētījums veikts, izmantojot LU KPMI Latvijas novados veiktā pētījuma GISTAR materiālu.  

Pētījums veikts ciešā starptautiskā sadarbībā. Raksta autoru vidū kopā ar LU KPMI pētniekiem ir Spānijā strādājošā pētniece Claudia Robles, un ārvalstu līdzautoru skaitā pazīstami pētnieki no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (International Agency for Research on Cancer jeb IARC) (Francijā).

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Gremošanas slimību centru GASTRO un Akadēmisko histoloģijas laboratoriju.


2022. gada 11. aprīlī.  Medijiem prezentēta Liepājas zinātnisko pētījumu centra darbība

Klātesot mediju pārstāvjiem, notikusi Liepājas pētījumu centra preses konference – informatīva darbības prezentācija. Tās mērķis bija iedzīvotājiem skaidrot pētījumu norisi un to nozīmību ļaundabīgo saslimšanu diagnosticēšanā. Aicinām noskatīties TV Kurzeme veidoto sižetu par Liepājas pētījumu centru.

Veiksmīgiem pētījuma rezultātiem, pieteikties dalībai pētījumā īpaši aicināti kungi no 40 līdz 64 gadu vecumam. Centrs Liepājā darbojas Jūrmalas ielā 23 katru darba dienu no 7:00 līdz 13:00. Pieteikties dalībai pētījumā, saņemot bezmaksas gremošanas trakta pārbaudi (skrīningu), var, zvanot pa tālruni 25679868.

© Foto: No personīgā arhīva: Liepājas pētījumu centra kolektīvs

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)".


2022. gada 5. aprīlī.  Preses konference - informatīva prezentācija par Liepājas pētījumu centra darbības uzsākšanu

Aicinām mediju pārstāvjus pirmdien, 11. aprīlī pulksten 14:00 Jūrmalas ielā 23, Liepājā pievienoties preses konferencei - informatīvajai prezentācijai par Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) un Liepājas Reģionālās slimnīcas kopīgi īstenotā zinātniskā projekta Liepājas pētījumu centra darbības uzsākšanu.

Pasākuma ietvaros būs iespēja uzzināt, kādi ir būtiskākie iedzīvotāju ieguvumi no pētījuma centra atklāšanas Liepājā, kas ir GISTAR pētījums un HYCOR projekts, kādi ir to mērķi un uzdevumi, kā arī būs iespēja klātienē iepazīties ar pētījuma norisi Liepājas pētījuma centrā.

Lūdzam pieteikt savu dalību pasākumā, sūtot e-pastu uz amanda.boka@lu.lv

Piedalās: 

Aiga Rūdule, LU KPMI vecākā eksperte, GISTAR pētījuma administratīvā vadītāja 

Andris Vistiņš, HYCOR projekta partnera - Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes loceklis

Dr. Mārcis Leja, LU profesors, gastroenterologs, LU KPMI direktors, GISTAR pētījuma un HYCOR projekta zinātniskais vadītājs

Konteksts:

Ik gadu visa pasaulē tiek atklāti 3.88 miljoni jaunu saslimšanas gadījumu ar gremošanas sistēmas audzējiem. Katru gadu ar šādiem audzējiem mirst ap 2.83 miljoni cilvēku. Latvija pieder pie augsta riska zonas, kur ik gadu kuņģa vēzi diagnosticē 600 cilvēkiem, savukārt, apmēram 500 pacientu ik gadu kuņģa vēža dēļ mirst. Visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji ir resnās un taisnās zarnas jeb kolorektālais vēzis un kuņģa vēzis. Lielākajā daļā gadījumu savlaicīga ļaundabīgo procesu diagnostika ļauj audzējus veiksmīgi ārstēt vai būtiski palielināt pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti.

GISTAR ir zinātnisks pētījums, kura nolūks ir veicināt kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanos. Reģionālajos pētījumu centros, tostarp Liepājas pētījumu centrā, tiek veikta 40-64 gadus vecu iedzīvotāju bezmaksas gremošanas trakta pārbaudes (skrīnings) ar nolūku attīstīt skrīninga metodes pēc iespējas agrīnai saslimšanas diagnostikai. Iegūtie dati palīdz uzlabot gremošanas sistēmas audzēju sistemātiskas izpētes procesu efektivitāti. 

HYCOR ir zinātnisks projekts, kas tiek īstenots uz GISTAR pētījuma bāzes un kura mērķis ir veicināt izelpas gaistošā marķiera koncepciju kolorektālā vēža skrīningā, veicinot jauna hibrīda analizatora izstrādāšanu šim mērķim.

Vairāk par LU KPMI, zinātnisko projektu HYCOR un pētījumu GISTAR: www.kpmi.lu.lv; www.gistar.eu

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)".


2022. gada 9.martā. Bezmaksas pārbaudes kuņģa-zarnu trakta saslimšanām

ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/035 “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam - HYCOR” ietvaros Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu ir uzsākuši veikt bezmaksas pārbaudes kuņģa-zarnu trakta saslimšanā 40-64 gadus veciem iedzīvotājiem.

Kuņģa-zarnu trakta saslimšanas pārbaudes tiek veiktas Liepājas pētījuma centrā: Jūrmalas ielā 23, Liepājā. Pētījuma centra darba laiks 7:00 – 13:00. Lai pierakstītos uz bezmaksas izmeklējumiem, lūdzam zvanīt pa tālruni 25 679 868.

Vairāk par projektu – ŠEIT

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)".


2022. gada 3.martā. Notiek apmācības Liepājas petījuma centra darbiniekiem

No 1.-11. martam Liepājas pētījuma centrā notiek apmācības topošajiem GISTAR pētījuma Liepājas pētījuma centra darbiniekiem. Mācības tiek organizētas gan klātienē, gan attālināti, atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām. 2. martā lekciju mācību dalībniekiem lasīja ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/035 “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam - HYCOR” vadītājs Mārcis Leja. Microsoft Teams vidē Mārcis Leja iepazīstināja pētījuma darbiniekus ar GISTAR pētījumu un ar kuņģa un zarnu vēža aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Kā mācībspēki apmācībās piedalījās arī projekta jaunie zinātnieki Arnis Kiršners, Daiga Šantare un Sergejs Paršutins. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma mājas lapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, GISTAR datu vadības sistēmu, pētījuma protokolu un pētījuma dalībnieku iekļaušanas kārtību, kā arī par sadarbību ar ģimenes ārstiem un speciālistiem lokālā līmenī.

© Foto no personīgā arhīva – fotogrāfijā Liepājas pētījuma centra darbinieces (no kreisās: Zanda Atmata, Agneta Freimane, Laura Rišmite)

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)".


2021. gada 10. decembrī. Pasaules gastroenterologu kongresā šodien tiek prezentēti LU KPMI projekta dati

No 9. līdz 11. decembrim Prāgā (Čehijā) norisinās Pasaules Gastroenteroloģijas organizācijas (World Gastroenterology Organisation - WGO) un Čehijas Gastroenteroloģijas biedrības (Česká gastroenterologická společnost - ČGS) kopīgi rīkotais kongress "GASTRO 2021 Prāga" (GASTRO 2021 Prague). Tas notiek hibrīda formātā (gan klātienē – epidemioloģiski drošā vidē, gan attālināti).

Šodien, 10. decembrī, Latvijas Universitātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) doktorante Olga Sjomina prezentē LU KPMI ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" datus.

Projekta mērķis ir kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšana, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni, kas ļautu savlaicīgi atklāt paaugstinātu gremošanas trakta audzēju risku.

Attēlā - Olga Sjomina

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2.kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"


2021. gada 3. decembrī. GISTAR pētījuma Kuldīgas reģionālais centrs veiksmīgi pabeidzis dalībnieku piesaisti

Kuldīgas reģionālajā centrā 2. decembrī tika pabeigta GISTAR pētījuma dalībnieku iekļaušana. Kopumā šajā centrā no 2021. gada 10. maija līdz 2. decembrim tika piesaistīti 679 respondenti. Pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule pateicās Kuldīgas pētījumu centra darbiniecēm par paveikto darbu.

Latvijā GISTAR pētījums tika uzsākts jau 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele, Jēkabpils, Madona un Rēzekne.

Jāpiebilst, ka no pētījuma uzsākšanas 2013. gadā līdz šā gada decembra sākumam GISTAR pētījumā ir iekļauts jau 10 381 respondents. Patlaban ar pētījuma dalībniekiem turpinās H.pylori eradikācijas efektivitātes kontrole.

© Aiga Rūdule. No kreisās: Elita Zazerska, Lienīte Pūpola un Mārīte Lagzdiņa (foto uzņemšanas brīdī klāt nebija Elīna Kronlaka un Sandra Reimane).


2021. gada 22. jūlijā. GISTAR pētījumā iekļauto dalībnieku skaits sasniedzis 10 000
Ar prieku paziņojam, ka šodien GISTAR pētījumā iekļauto dalībnieku skaits sasniedzis 10 000, un šobrīd pētījums turpinās Kuldīgā, kur piedalījušies 300 cilvēku. Sakām paldies dalībniekiem, kas jau ir iesaistījušies mūsu pētījumā, kā arī gaidām jaunos interesentus, kas vēlas iesaistīties GISTAR norisē Kuldīgā. GISTAR pētījums tiek realizēts gremošanas slimību agrīnai diagnostikai, kur ir iespēja bezmaksas veikt pārbaudes kuņģa - zarnu trakta saslimšanām iedzīvotājiem vecumā 40-64 gadiem.
 

*GISTAR Kuldīgas centra darbība tiek finansēta no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 VOGAS projekta ietvaros.
**Projekts tiek finansēts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".


2021. gada 12. jūlijā. Sāk realizēt jaunu projektu HYCOR


LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu sāk realizēt jaunu projektu "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)". Projekta mērķis ir veicināt izelpas gaistošā marķiera koncepciju kolorektālā vēža (KRV) skrīningā, veicinot jauna hibrīda analizatora izstrādāšanu šim mērķim.

Šī projekta zinātniskie rezultāti sniegs jaunas zināšanas par hibrīda izelpas analizatora iespējamo pielietojumu KRV skrīningā. Kaut gan lielākajā daļā Eiropas Savienības (ES) valstu šobrīd ir pieejamas skrīninga programmas, pašlaik izmantotie testi joprojām nav ideāli. Projekta iegūtie rezultāti būs svarīgi klīniskajai praksei gan Latvijā, gan globāli – valstīs ar vidējo vai augsto KRV slogu.


Skatīt attēlu Skatīt attēlu

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035.


2021. gada 2. jūnijā. Otro mēnesi norisinās respondentu iekļaušana GISTAR pētījumā Kuldīgas reģionālajā centrā.
Ar lepnumu varam paziņot, ka Kuldīgas centrā iekļauti jau pirmie 100 respondenti!
Pavisam pētījumā iekļauti jau 9 807 respondenti.

Pacientu iekļaušana pētījumā turpinās. 


2021. gada 21. maijā. Krievijā, Maskavā 17.- 22. maijā norisinājās Pirmais Maskavas Onkoloģijas forums (2021).
Forumā ar ziņojumu par Eiropas Vēža plānu un Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes rekomendācijām uzstājas M.Leja,  vienlaikus informējot auditoriju par GISTAR pētījuma norisi.

 


2021. gada 11. maijā. Ar Kuldīgas pilsētas pašvaldības atbalstu vakar 10. maijā darbu uzsāka GISTAR pētījuma Kuldīgas reģionālais centrs. Pirmajās divās darba dienās pētījumu centru apmeklējuši pirmie septiņi respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau 9 708 respondenti.

 


2021. gada 6. maijā. Šodien Kuldīgā notiek apmācības topošajiem GISTAR Kuldīgas reģionālā centra darbiniekiem. Mācības tiek organizētas atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām gan klātienē, gan attālināti. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma mājas lapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, kā arī ar GISTAR datu vadības sistēmu. Mūsu darbinieki iepazīstina topošos centra darbiniekus ar GISTAR pētījuma dizainu, tā mērķiem un uzdevumiem, stāsta par sadarbību ar ģimenes ārstiem un speciālistiem lokālā līmenī. 

 


2021. gada 16. aprīlī. Šī gada maijā gremošanas slimību profilakses pētījums GISTAR savu darbību uzsāks Kuldīgas pilsētā. 
Šobrīd ir noslēgusies darbinieku atlase nākamajam pētījumu centram. Un aktīvi notiek līgumu saskaņošana ar Kuldīgas pilsētas domi. Kā arī tiek veikti sagatavošanās darbi jaunā pētījumu centra darbības uzsākšanai. 

Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā, Rēzeknē un Jēkabpilī, un pētījumā jau ir iesaistīti vairāk kā 9 702 respondenti. 

Šobrīd pētījums Kuldīgā tiek plānots uz 1 gadu līdz 2021.gada beigām.


2021. gada 15. janvārī. Jaunā GISTAR pētījumu centra uzsākšana Kuldīgas pilsētā tiek plānota, taču šobrīd pakļaujoties ārkārtējās situācijas noteikumiem jaunā pētījumu centra atvēršana nedaudz tiek atlikta, taču tiklīdz ierobežojumi tiks atcelti, jaunais centrs noteikti uzsāks savu darbību. 

Savukārt Jēkabpils GISTAR reģionālajā centrā turpinās pacientu eradikācijas efektivitātes kontrole. 

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2022 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.