2019. gada 9. aprīlī. GISTAR pētījumā iesaistītie LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta  (LU KPMI) un Akadēmiskās histoloģijas laboratorijas (AHL) darbinieki Sergejs Isajevs, Inga Bogdanova, Anda Averate, Indra Klišča un Inga Locāne 2019. gada 1.-3. aprīlī apmeklēja vadošo patoloģijas laboratoriju Eiropā - Porto Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļu Porto, Portugālē.
Latvijas delegāciju uzņēma GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejas (DSMB) locekle, Porto Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļas vadītāja, profesore Fatima Karneiro (Fátima Carneiro), kas ir vadošais eksperts gastrointestinālajā patoloģijā pasaulē.
Kopā ar prof. F. Karneiro tika pārskatīti LU KPMI GISTAR un SNIFFPHONE realizēto projektu sarežģītākie histotopatoloģiskie gadījumi, kā arī tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība zinātniskajos pētījumos.
Vizītes laikā  Latvijas delegācija iepazinās ar laboratorijas organizācijas darbu un izmantotajām metodēm klīniskajā darbā un zinātniskajos pētījumos, tai skaitā laboratoriju kvalitātes sistēmu un uzraudzību, laboratorijas darba plūsmu, modernajām iekārtām, jaunajām molekulārās patoloģijas metodēm,  kā arī aplūkoja sarežģītākus klīniskās patoloģijas gadījumus un piedalījās klīniski  - patoloģiskajās sēdēs un ikdienas nodaļas darbā.
Vizītes laikā gūtā pieredze būtiski paaugstinās Latvijas patologu un biomedicīnas laborantu kompetenci turpmākajos LU KPMI realizētajos vietējos un starptautiskajos projektos.


2019. gada 29. martā. Šodien savu darbību ir noslēdzis GISTAR pētījuma Rēzeknes reģionālais centrs. Kopumā šajā centrā laika posmā no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 29. martam tika iekļauti 2 409 respondenti (attiecīgi sievietes - 1 480, vīrieši - 929). Pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja pateicās Rēzeknes pētījumu centra darbiniecēm par paveikto darbu, kā arī Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam un domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājam Gunāram Arbidānam par atbalstu pētījuma realizācijā. 
Latvijā GISTAR pētījums tika uzsākts jau 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauts 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077.  Atzīmēsim, ka Rēzeknes centrā tā divu gadu darbības laikā iekļautie 2 409 respondenti ir līdz šim lielākais iekļauto respondentu skaits, kā arī Rēzeknes pilsētā pētījums norisinājies visilgāko laika posmu. 
Ar lepnumu varam arī atzīmēt, ka kopš pētījuma uzsākšanas 2013.gadā, uz šī gada marta beigām GISTAR pētījumā ir iekļauti jau 8 316 respondenti.
GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu citās Latvijas pašvaldībās un jau šobrīd norisinās aktīva komunikācija ar Jēkabpils pašvaldību pārstāvjiem par pētījuma realizācijas uzsākšanu šī gada rudenī.2019. gada 25. martā. No 5. līdz 7. septembrim Insbrukā, Austrijā norisināsies Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskais kongress par tēmu "Helikobaktērijas & mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi".

Paredzams, ka kā jau katru gadu, arī šogad uz kongresu dosies GISTAR pētnieku grupa. 
Atgādināsim, ka XXXI Starptautiskajā EHMSG kongresā (Lietuva, 2018. gads) Latvija bija trešā no valstīm ar vislielāko dalībnieku skaitu. 

Termiņš tēžu iesniegšanai: 2019. gada 12. maijs
Reģistrācijas termiņš par pazeminātu maksu: 2019. gada 12. jūlijs
Iepriekšējas reģistrācijas termiņš: 2019. gada 25. augusts

Vairāk informācijas par konferenci www.helicobacter.org.2019. gada 18. martā. Latvijā jau vairākus gadus, sadarbojoties LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta un Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras pētniekiem, tiek realizēts pētījums GISTAR - vienīgais šāda veida pētījums Eiropā, kura rezultātus gaida daudzi speciālisti Eiropā un ārpus tās.
Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā (DSMB) šogad Rīgā uz 3. DSMB sēdi pulcēsies  3.oktobrī, ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām. 2019. gada 11. martā.  Busanas pilsētā (Koreja) 8.-9. martā notika 27. ikgadējais Korejas Helikobaktērijas un augšējā gremošanas stāva pētniecības koledžas un 16. Japānas-Korejas Helikobaktērijas pētniecības apvienotais simpozijs, kurā piedalījās pavisam 380 dalībnieki no 21 valstīm, g.k. no Āzijas reģiona. Sēdē, kas bija veltīta svarīgākajiem kuņģa vēža prevencijas pētījumiem pasaulē, GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja ziņoja par GISTAR pētījuma norisi un sākotnējiem rezultātiem, kā arī par potenciālajām sadarbības iespējām ar Āzijas valstīm. Sēdi vadīja otrs pētījuma vadītājs no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras Rolando Herrero.

 2019. gada 28. februārī. Maskavā notiek Eiropas Gastroenteroloģijas, endoskopijas un nutrīcijas asociācijas (EAGEN) pēcdiploma apmācības kurss "Klīniskie lēmumi gastroenteroloģijā - no vadlīnijām līdz individualizētai pieejai".
Kursā tika demonstrēta RAKUS Latvijas Onkoloģijas centra  pacienta ārstēšanas pieredze, kad veiksmīgas komandas realizētas ārstēšanas rezultātā būtiski tika pagarināta pacienta dzīvildze (pacients turpina saņemt terapiju arī šobrīd). 
Gadījuma analīzi prezentēšanai kursā sagatavojusi slimnīcas ķīmijterapeite un GISTAR pētījumā iesaistītā LU doktorante Dr. Evita Gašenko.
Kursā piedalās GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.


2019. gada 24. februārī. Latvijas Universitātes 77. Starptautikās zinātniskās konferences ietvaros 22. februārī notika Latvijas Universitātes Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference.  
Ar lepnumu varam atzīmēt, ka konferencē tika prezentēti arī GISTAR Kazhstānas pilotpētījuma dati. Konferencē tos ar stenda referātu "Accuracy of the serum biomarkers in the detection of atrophic gastritis in Kazakhstan population" ("Seruma biomarķieru precizitāte atrofiska gastrīta noteikšanā Kazahstānas populācijā") prezentēja pētījumā iesaistītā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studente Linda Mežmale. 


2019. gada 20. janvārī. Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) komitejas sēdē, kas notika Francijā, grupas dalībnieki tika informēti par GISTAR un ar mikrobioma izpēti saistīto LU KPMI pētniecības projektu gaitu. Grupas dalībnieki deva zaļo gaismu jauna starptautiska žurnāla “Microbiome in Health and Disease” izdošanai jau sākot ar 2019. gadu. Grupa atbalstīja arī GISTAR projektā iesaistīto jauno pētnieku - Olgas Sjominas, Zanes Dzērves un Annas Krīgeres kandidatūras dalībai BIOCODEX firmas atbalstītā kursā zinātnisko rakstu sagatavošanai.


 

 


2019. gada 19. janvāris. No 16.-18. janvārim Lionā (Francijā) notika Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) un Pasaules veselības organizācijas (WHO) organizēts simpozijs par vēža skrīninga programmu ieviešanu.
Ar lekciju par Latvijā notiekošo pētījumu GISTAR, kā arī par kuņģa 
vēža prevencijas iespējām, simpozijā uzstājās pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja.
18.janvārī simpozijā tika pārrunāta GISTAR pētījuma gaita un rezultāti, plānota iegūto datu analīze un publicēšana, Datu drošības un monitorēšanas padomes (DSMB – Data Safety and Monitoring Board) sanāksme 2019. gadā, kā arī plānota tālākā pētījuma norise.
   

 


2019. gada 2. janvārī. Ar lepnumu varam paziņot, ka uz 2018. gada beigām GISTAR pētījumā  iekļauti jau 8 150 respondenti. Pētījums tika uzsākts 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Šobrīd savu darbību turpina pētījumu centrs - Rēzeknē. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauts 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077. Rēzeknes centrā jau šobrīd ir iekļauti 2200 respondenti.
   


                                                                                2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016

Copyright © 2012-2019 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.