2018. gada 16. maijs. Lai iepazīstinātu pašvaldību pārstāvjus ar GISTAR pētījumu un pārrunātu pētījuma realizācijas iespējas Latvijas pašvaldībās, pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja un koordinatore Aiga Rūdule piedalījās Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) gada kopsapulcē, kas notika 15. maijā. 


2018. gada 9. maijs. No 2013. gada oktobra, kad Cēsīs tika uzsākts GISTAR pētījums, līdz šim brīdim projektā iekļauti jau vairāk kā 7400 respondenti. Pētījums līdz šim norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums un Dobele. Šobrīd aktīvi darbojas divi pētījumu centri - Rēzeknē un Madonā. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauti 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077. Rēzeknes centrā jau šobrīd ir iekļauti 1593 respondenti, savukārt Madonā - 1197.


2018. gada 13. aprīlis. VIII Starptautiskajā Helicobacter pylori un kuņģa vēža konferencē (Belo Horizonte, Brazīlija) tika ziņoti GISTAR pilotpētījuma sākotnējie rezultāti Kazahstānā.

Attēlā: M.Leja pie stenda ziņojuma


2018. gada 4. aprīlis. Rēzeknes reģionālā pētījumu centra apmeklējums. Pētījuma koordinatore Aiga Rūdule devās uz Rēzekni kopā ar kolēģi Evu Martinsoni, lai apmācītu pētījumu centra darbinieces, kā pacientiem izsniegt eradikācijas terapiju. GISTAR pētījumā pavisam iekļauti 7168 respondenti.


2018. gada 12. marts. Jau vairāk nekā četrus gadus Latvijā norisinās GISTAR pētījums. Ar lepnumu varam paziņot, ka pētījumā iekļauto respondentu skaits šajā nedēļā jau sasniedzis 7000! Šobrīd aktīvi darbojas divi pētījumu centri - Rēzeknē (kopš 2017.gada aprīļa) un Madonā (kopš 2017.gada augusta). Esam patiesi priecīgi paziņot, ka Madonas pētījumu centrā šodien tika iekļauts jau 1000 respondents. Tas bija Madonas iedzīvotājs Zintis Asmus.  Savukārt Rēzeknes reģionālajā pētījumu centrā jau ir iekļauti vairāk kā 1000 respondenti. 
Respondentu iekļaušana pētījumā turpinās.

 
Attēlos: Madonas pētījumu centra darbinieces ar Z.Asmusu

2018. gada 23. februāris. 
Šodien ar Latvijas Universitātes Starptautisko medicīnas zinātnisko konferenci ir veiksmīgi noslēdzies arī Starptautiskais kuņģa vēža profilakses pētniecības forums.

 

Vakar 22.februārī notika viens no būtiskākajiem pasākumiem foruma ietvaros - Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā(DSMB) pulcējās Rīgā ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām.

Kā arī vakar no rīta LU Klīniskās un profilaktikās medicīnas institūta vadošā pētniece, ārste-gastroenteroloģe Ilze Kikuste viesojās "Rīta Panorāmā", lai pastāstītu, cik aktuāls Latvijā ir kuņģa vēža saslimstības jautājums, kāds pašmāju pētnieku devums, izzinot šīs slimības profilakses iespējas.

Interviju var apskatīt šeit.

Forumu organizēja LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, un tas notika visas šīs nedēļas garumā. Forumā satikās gan Eiropas vadošie eksperti, gan pārstāvji no valstīm ar augstu kuņģa vēža saslimstību - Kazahstānas, Kirgizstānas, Jakutijas, Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas, kā arī starptautisko profesionālo un pacientu organizāciju pārstāvji. Nedēļas garumā tika apspriestas dažādas ar kuņģa vēža profilakses pētniecību saistītas aktualitātes, iepazīstināts ar Latvijā realizētajiem projektiem un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem.

 

2018. gada 21. februāris. Jau trešo dienu turpinās aktīvs darbs, tikšanās un sanāksmes Starptautiskā kuņģa vēža profilakses pētniecības foruma ietvaros. Šodien foruma dalībniekiem bija lieliska iespēja apmeklēt GISTAR Madonas reģionālo pētījumu centru, iepazīties ar tā darbu klātienē, un uzdot pētījumu centra darbiniecēm interesējošos jautājumus. Pasākumā piedalījās arī Madonas domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, "Madonas slimnīcas" valdes priekšsēdētājs Artis Stuburs, valdes locekļi Andis Audže un Astīda Svilāne, vietējo mediju pārstāvji. 
Otrajā dienas daļā foruma ietvaros Latvijas Universitātes un Microsoft inovāciju centra telpās notika sanāksme par neizzinātām iespējām un jaunām tehnoloģijām kuņģa vēža mirstības samazināšanā. Tā tika veltīta speciālistu un riska grupas vecuma iedzīvotāju aptauju datu prezentācijai, kā arī nepieciešamo uzlabojumu kuņģa vēža profilaksei pārrunāšanai. Tika arī prezentētas jaunākās tehnoloģiju attīstības, tostarp attīstīto izelpas analīžu konceptu agrīnai vēža noteikšanai. Uz šo konferenci Rīgā ieradās Latvijas Universitātes starptautiskie sadarbības partneri Eiropas projekta SNIFFPHONE (‘viedtālrunis slimības saošanai’) konsorcijā un Eiropas pacientu organizācijas Europa Colon pārstāvis.


            Attēlos: Momenti no Madonas pētījumu centra apmeklējuma                           Sanāksme LU MIC                  


2018. gada 20. februāris. Latvijas Universitātē Mazajā aulā šodien notiek sanāksme par GISTAR pētījuma paplašināšanās iespējām, kas tiek rīkota Starptautiskā kuņģa vēža profilakses pētniecības foruma ietvaros.  

Šodienas sanāksmi atklāja un ievadvārdus teica Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks.
Atklāšanā uzrunas teica arīdzan LU profesors, GISTAR pētījuma vadītājs Mārcis Leja, Eiropas Vēža profilakses organizācijas (ECP) pārstāvis Jāks Jansens (Jaak Janssens), un Vitebskas Valsts medicīnas universitātes (Baltkrievija) pārstāvis Sergejs Pimanovs (Sergey Pimanov).

Foruma otrajā dienā speciālisti no valstīm ar augstu saslimstību – Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Kazahstānas, Kirgizstānas - tiek iepazīstināti ar pētījuma principiem un Latvijas pieredzi. Diskusijas mērķis – iespēju izpēte pētījuma aktivitātes izvērst arī šajās valstīs.

Sanāksmes video ir iespējams skatīties šeit.

I.Muižnieks atklāj otro foruma dienu        Foruma dalībnieki                LU Ēka Raiņa bulvārī 19 ar foruma baneri       


2018. gada 19. februāris. Šodien ir veiksmīgi atklāts Starptautiskais kuņģa vēža profilakses pētniecības forums. Tas aizsākās ar preses konferenci. Tās laikā Latvijas Universitātes prorektors Valdis Segliņš veltīja atzinīgus vārdus Latvijas Universitātes pētnieku veiktajam darbam, līdz šim īstenotajai starptautiskajai sadarbībai, kā arī akcentēja kuņģa vēža pētniecības nozīmīgumu. Prof. Mārcis Leja pievērsās gan šonedēļ notiekošā foruma programmai, gan arī LU realizētā pētījuma GISTAR norisei. Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras pārstāve Jin Young Park īsumā iepazīstināja ar aģentūras darbības principiem, kuņģa vēža problēmu pasaulē, kā arī GISTAR projekta starptautisko nozīmi. Savukārt Centrālāzijas vēža institūta direktors Nurbeks Igissinovs un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins iepazīstināja ar pozitīvo pieredzi, īstenojot GISTAR projektu. 
Turpmākā dienas daļa tika veltīta ar kuņģa un zarnu vēža pētījumiem saistīto manuskriptu apspriešanai. 

Video no preses konferences atrodams šeit.

 


2018. gada 8. februāris. 


No 19. līdz 23. februārim norisināsies Starptautisks GISTAR pētījuma paplašināšanās un kuņģa vēža profilakses pētniecības forums, ko organizē Latvijas Univeristātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. Tajā pulcēsies gan Eiropas vadošie eksperti, gan pārstāvji no valstīm ar augstu kuņģa vēža saslimstību, kā arī starptautisko profesionālo un pacientu organizāciju pārstāvji. Nedēļas garumā tiks apspriestas dažādas ar kuņģa vēža profilakses pētniecību saistītas aktualitātes, iepazīstināts ar Latvijā realizētajiem projektiem un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem.

Ar Foruma programmām iespējams iepazīties šeit:
* PIRMDIENA, 19. februāris
* OTRDIENA, 20. februāris
   * Tiešraide
* TREŠDIENA, 21. februāris
* CETURTDIENA,22. februāris
* PIEKTDIENA
   * Uzaicinājums
   * Programma
 
Plašāka informācija par Foruma norisi pieejama šeit.

Pasākuma norises vietas:
    
       Latvijas Universitāte, Mazā aula                    Latvijas Universitāte, DAC                LU un Microsoft inovāciju centrs
              Raiņa bulvāris 19                                           Jelgavas iela 1                               Kalpaka bulvāris 4

Pasākuma norises atrašanās vietas un koordinātes kartē:

https://drive.google.com/open?id=1KOrudnTfsB4HlvDzS7tqRDZJaZYp_gFo&usp=sharing


2018. gada 30. janvāris. GISTAR pētījuma centrs Madonā aktīvi turpina savu darbību un pētījumā iekļauti 800 respondenti. Tiek plānots pagarināt pētījuma realizāciju Madonā līdz šā gada 31. maijam, šajā sakarā noris dokumentu saskaņošana ar Madonas novada pašvaldības un Madonas slimnīcas pārstāvjiem.

Rēzeknes GISTAR pētījuma reģionālajā centrā respondentu iekļaušana turpinās.


2018. gada 15. janvāris. Aktīvi turpinās pārrunas ar Preiļu domes un slimnīcas pārstāvjiem par GISTAR pētījuma realizāciju Preiļos. Pētījumu Preiļos plānots uzsākt no šā gada 1. jūnija.


2017. gada 30. novembris. Šodien GISTAR pētījumā Rēzeknes reģionālajā centrā tika iekļauts 1000. respondents! Tas ir Rēzeknes novada iedzīvotājs Fjodoras Cuprinikovas. Sarunā ar GISTAR pētījuma pārstāvjiem Fjodoras atzīmē, ka ieradies uz izmeklējumiem, jo viņam rūpes par savu veselību ir pirmajā vietā. Fjodoras nelieto alkoholiskos dzērienus, nepīpē, kā arī rūpējas par veselīgu uzturu. Sarunā viņš atzīmē, ka no mantotām slimībām ir grūti izvairīties, tādēļ ļoti svarīgi ir laicīgi izmeklēties. Un GISTAR reģionālie pētījuma centri ir lieliska iespēja veikt šādus izmeklējumus. Fjodoras atzinīgi novērtē Rēzeknes reģionālā centra darbinieces, atzīmējot, ka tās ir jaukas, draudzīgas un atsaucīgas, ļoti cenšas labi paveikt savu darbu. Kā būtisku GISTAR pētījuma realizācijā Fjodoras atzīmē to, ka pētījumam ir svarīgi attīstīties tieši reģionos, jo šeit cilvēki ir mazāk informēti un bieži nevērīgi izturas pret savu veselību, kā arī nelabprāt apmeklē ārstus. Mūsu tūkstošais respondents iesaka visiem doties uz izmeklējumiem, jo attieksme pret savu veselību ir pati svarīgākā!

Attēlos: F.Cuprinikovas ar Rēzeknes pētījumu centra darbiniecēm


2017. gada. 20. novembris. Antverpenē (Beļģija) Eiropas Vēža prevencijas organizācijas (ECP-European Cancer Prevention) organizētajā konferencē  17.-18. novembrī tika prezentēts GISTAR pētījuma protokols un norise, kā arī pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas ar šo organizāciju.


Attēlā: Flandrijas ministru prezidents G. Bourgeois atklāj konferenci (18.11.2017.)


2017. gada 17. novembris. Vakar 16. novembrī Madonas slimnīcā notika seminārs ģimenes ārstiem, kura laikā  GISTAR projekta vadītājs profesors Mārcis Leja uzstājās ar lekciju “Gastrīts, H. pylori. Ārsta rīcība”. M.Leja iepazīstināja semināra dalībniekus ar GISTAR pētījuma gaitu. Semināra ietvaros notika arī diskusijas, kuru gaitā ģimenes ārstiem bija iespēja uzdot profesoram interesējošos jautājumus.  


2017. gada 16. novembris. 14.novembrī pl. 7:40 GISTAR pētījuma Madonas reģionālajā centrā tika iekļauts 500-tais respondents! Madonas centra apmeklējuma laikā pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja un koordinatore A.Rūdule pateicās Madonas darbiniecēm par paveikto.
 


2017. gada 9. novembris. Ar prieku varam paziņot, ka uz šo dienu GISTAR pētījumā pavisam iekļauti 6000 respondenti! No tiem Rēzeknes reģionālajā centrā pētījumā iesaistījušies - 890 cilvēki, Madonas - 483. Pacientu iekļaušana pētījumā turpinās.
 


2017. gada 3. novembris. 29.10.2017. Barselonā Apvienotā Eiropas gastroenteroloģijas kongresa (UEGW) laikā notika Vesela kuņģa iniciatīvas (Healthy Stomach Initiative) starptautiskās grupas regulārā sanāksme.Tā ir starptautiska medicīnas profesionāļu grupa ar mērķi pievērst medicīnas profesionāļu un iedzīvotāju vērību kuņģa veselībai un profilaktiskiem pasākumiem, kas to nodrošina.
GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja sanāksmē ziņoja ar pētījuma norisi Latvijā, kā arī par Kazahstānā realizēto pilotpētījumu.
Eiropas vadošā gastroenteroloģijas žurnāla Gut galvenais redaktors E.El-Omar (Sidneja, Austrālija) uzteica Latvijā realizētā izelpas analīzes pētījuma rezultātus visvairāk citēto šī žurnāla rakstu skaitā saistībā ar kuņģa problēmām.2017. gada 1. novembris. GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja un vadošā pētniece I.Kikuste kopā ar pētniecēm Ekaterinu Meļnikovu un viņas kolēģi (Krievija, Jaroslavļa) pie GISTAR pilotpētījuma stenda ziņojuma Eiropas Gastroenteroloģijas (UEG) kongresā, Barselonā, apspriežot iespējas Krievijas centriem iesaistīties GISTAR pētījumā. Stenda ziņojumā analizēta pepsinogēnu noteikšanas precizitāte kuņģa atrofijas noteikšanā, tā pirmā autore ir Claudia Robles no Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras.


2017. gada 31. oktobris. 24. un 25.oktobrī Latvijā viesojās ASV Vanderbiltas Universitātes profesore, patoloģe Maria Blanca Piazuelo. 24. oktobrī M.B. Piazuelo tikās ar LU KPMI vadošajiem pētniekiem Sergeju Isajevu, Arni Kiršneru un Sergeju Paršutinu. Tikšanās laikā M.B. Piazuelo tika iepazīstināta ar GISTAR informācijas sistēmu un histoloģijas slaidu uzglabāšanas sistēmu. Tika diskutēts par kuņģa biopsiju histoloģijas slēdzienu ievadīšanu GISTAR sistēmā, un histoloģijas slaidu izšķirtspējas pielāgošanu sistēmas un pētniecības vajadzībām. Zinātnieki diskutēja par kuņģa pirmsvēža stāvokļu noteikšanu, lietotajām metodēm un to interpretāciju. Tikšanās laikā tika analizēti arī sarežģītāko GISTAR pētījumā iekļauto pacientu biopsiju paraugi. Savukārt 25.oktobrī M.B. Piazuelo tikās ar GISTAR pētījuma zinātnisko vadītāju, LU profesoru Mārci Leju. Tikšanās laikā tika apspriestas GISTAR pētījuma aktivitātes un darbs pie publikācijām. Informācijai - Maria Blanca Piazuelo kuņģa pirmsvēža stāvokļu noteikšanā ir viena no vadošajiem speciālistiem pasaulē. Šī jau ir otrā reize, kad prof. Piazuelo sadarbības pētījuma ietvaros ierodas Rīgā. Jāatzīmē, ka prof. Piazuelo ir pasaulslavenā amerikāņu patoloģijas eksperta Pelajo Correa (Pelayo Correa) skolniece un darba turpinātāja.


Attēlā: Prof. Maria Blanca Piazuelo 


2017. gada 12. septembris. Latvijā iegūtie pētījuma rezultāti vairāku ziņojumu veidā tika ziņoti Eiropas Helikobaktērijas un Mikrofloras izpētes grupas kongresā, kas notika 7.-9. septembrī Bordo, Francijā. Konferences dalībniekiem, to starpā Nobela prēmijas laureātam B. Maršalam un citiem nozares pasaules vadošajiem speciālistiem, kas piedalījās konferencē, Latvijā iegūtos datus ziņoja Latvijas Universitātes rezidenti un absolventi (Jeļizaveta Pavlova, Olga Sjomina, Zane Dzērve), Klīniskās un Profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki (Ilva Daugule, Ieva Lašina, Dārta Pūpola). Kongresa ietvaros tika reprezentēts Helicobacter pylori genoma projekts (HpGP), kurā līdzdarbojas arī Latvija.
 
 


2017. gada 29. augusts. GISTAR pētījuma dizains ticis publicēts starptautiskā zinātniskā žurnālā BMJ Open.


2017. gada 22. augusts. Ar prieku varam paziņot, ka 18. augustā notika GISTAR Madonas pētījumu centra atklāšanas pasākums. Tajā piedalījās pētījuma zinātniskais vadītājs LU profesors Mārcis Leja, Domes priekšsēdētaja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora, Madonas slimnīcas medicīniskā direktore Astrīda Svilāne, slimnīcas valdes priekšsēdētājs Artis Stuburs un valdes loceklis Andis Audže. Pētījuma zinātniskais vadītājs M.Leja atzinīgi novērtēja madoniešu augsto aktivitāti un ieinteresētību šajā projektā, pateicās pilsētas slimnīcai un pašvaldībai par atbalstu projekta realizēšanā, kā arī pieminēja GISTAR projekta nozīmību mazajiem reģioniem. Ar slimnīcas un domes vadību  tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas pētījuma veiksmīgai turpināšanai Madonā. Pētījuma koordinatore Aiga Rūdule iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar pētījuma veikšanas procesu un niansēm.
 


2017. gada 8. augusts. GISTAR Madonas reģionālais centrs ir veiksmīgi aizvadījis pirmo darba nedēļu, kuras laikā pētījumu centru ir apmeklējuši 30 respondenti (tajā skaitā 18 sievietes un 12 vīrieši).


2017. gada 1. augusts. Ar Madonas novada pašvaldības un slimnīcas atbalstu šodien darbu uzsāk GISTAR Madonas reģionālais centrs. Pirmajā darba dienā pētījumu centru apmeklēja pirmie trīs respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau 4996 respondenti.2017. gada 24. jūlijs. GISTAR pētījuma darbinieces Inese Veckagane un Eva Martinsone kopā ar topošajām Madonas pētījumu centra darbiniecēm dodas uz Rēzekni, lai klātienē iepazīstinātu jaunos darbiniekus ar pētījumu centra ikdienas darbu.  


 


2017. gada 21. un 22. jūlijs. Notiek GISTAR Madonas reģionālā centra topošo darbinieku apmācību otrā kārta. Mācību ietvaros jaunās darbinieces apguva pētījumam nepieciešamās praktiskās iemaņas, mācījās kā norisinās dalībnieku iekļaušana pētījumā. Notika darbs pāros, anketēšana, kā arī tika apgūta datu ievade DVS sistēmā. Topošās darbinieces apguva asins noņemšanas un asins paraugu sagatavošanas standartus, kā arī siekalu testu veikšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu, un elptestu veikšanas kārtību.

 
 


                                                                                2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016

Copyright © 2012-2018 by GiStar Group Riga, LATVIA. All Rights Reserved.