2021. gada 22. jūlijā. GISTAR pētījumā iekļauto dalībnieku skaits sasniedzis 10 000
Ar prieku paziņojam, ka šodien GISTAR pētījumā iekļauto dalībnieku skaits sasniedzis 10 000, un šobrīd pētījums turpinās Kuldīgā, kur piedalījušies 300 cilvēku. Sakām paldies dalībniekiem, kas jau ir iesaistījušies mūsu pētījumā, kā arī gaidām jaunos interesentus, kas vēlas iesaistīties GISTAR norisē Kuldīgā. GISTAR pētījums tiek realizēts gremošanas slimību agrīnai diagnostikai, kur ir iespēja bezmaksas veikt pārbaudes kuņģa - zarnu trakta saslimšanām iedzīvotājiem vecumā 40-64 gadiem.
 

*GISTAR Kuldīgas centra darbība tiek finansēta no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 VOGAS projekta ietvaros.
**Projekts tiek finansēts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".


2021. gada 12. jūlijā. Sāk realizēt jaunu projektu HYCOR


LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu sāk realizēt jaunu projektu "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)". Projekta mērķis ir veicināt izelpas gaistošā marķiera koncepciju kolorektālā vēža (KRV) skrīningā, veicinot jauna hibrīda analizatora izstrādāšanu šim mērķim.

Šī projekta zinātniskie rezultāti sniegs jaunas zināšanas par hibrīda izelpas analizatora iespējamo pielietojumu KRV skrīningā. Kaut gan lielākajā daļā Eiropas Savienības (ES) valstu šobrīd ir pieejamas skrīninga programmas, pašlaik izmantotie testi joprojām nav ideāli. Projekta iegūtie rezultāti būs svarīgi klīniskajai praksei gan Latvijā, gan globāli – valstīs ar vidējo vai augsto KRV slogu.


Skatīt attēlu Skatīt attēlu

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035.


2021. gada 2. jūnijā. Otro mēnesi norisinās respondentu iekļaušana GISTAR pētījumā Kuldīgas reģionālajā centrā.
Ar lepnumu varam paziņot, ka Kuldīgas centrā iekļauti jau pirmie 100 respondenti!
Pavisam pētījumā iekļauti jau 9 807 respondenti.

Pacientu iekļaušana pētījumā turpinās. 


2021. gada 21. maijā. Krievijā, Maskavā 17.- 22. maijā norisinājās Pirmais Maskavas Onkoloģijas forums (2021).
Forumā ar ziņojumu par Eiropas Vēža plānu un Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes rekomendācijām uzstājas M.Leja,  vienlaikus informējot auditoriju par GISTAR pētījuma norisi.

 


2021. gada 11. maijā. Ar Kuldīgas pilsētas pašvaldības atbalstu vakar 10. maijā darbu uzsāka GISTAR pētījuma Kuldīgas reģionālais centrs. Pirmajās divās darba dienās pētījumu centru apmeklējuši pirmie septiņi respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau 9 708 respondenti.

 


2021. gada 6. maijā. Šodien Kuldīgā notiek apmācības topošajiem GISTAR Kuldīgas reģionālā centra darbiniekiem. Mācības tiek organizētas atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām gan klātienē, gan attālināti. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma mājas lapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, kā arī ar GISTAR datu vadības sistēmu. Mūsu darbinieki iepazīstina topošos centra darbiniekus ar GISTAR pētījuma dizainu, tā mērķiem un uzdevumiem, stāsta par sadarbību ar ģimenes ārstiem un speciālistiem lokālā līmenī. 

 


2021. gada 16. aprīlī. Šī gada maijā gremošanas slimību profilakses pētījums GISTAR savu darbību uzsāks Kuldīgas pilsētā. 
Šobrīd ir noslēgusies darbinieku atlase nākamajam pētījumu centram. Un aktīvi notiek līgumu saskaņošana ar Kuldīgas pilsētas domi. Kā arī tiek veikti sagatavošanās darbi jaunā pētījumu centra darbības uzsākšanai. 

Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā, Rēzeknē un Jēkabpilī, un pētījumā jau ir iesaistīti vairāk kā 9 702 respondenti. 

Šobrīd pētījums Kuldīgā tiek plānots uz 1 gadu līdz 2021.gada beigām.


2021. gada 15. janvārī. Jaunā GISTAR pētījumu centra uzsākšana Kuldīgas pilsētā tiek plānota, taču šobrīd pakļaujoties ārkārtējās situācijas noteikumiem jaunā pētījumu centra atvēršana nedaudz tiek atlikta, taču tiklīdz ierobežojumi tiks atcelti, jaunais centrs noteikti uzsāks savu darbību. 

Savukārt Jēkabpils GISTAR reģionālajā centrā turpinās pacientu eradikācijas efektivitātes kontrole. 


2020. gada 11. novembrī. GISTAR pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule dodas uz Kuldīgas slimnīcu, lai veiktu nākamo Kuldīgas pētījuma centra darbinieku atlasi. 
Tiek apskatītas nākamā pētījumu centra telpas, un pārrunātas organizatoriskās detaļas ar slimnīcas pārstāvjiem. 


2020. gada 4. novembrī. Ir pabeigta respondentu iekļaušana  GISTAR pētījuma Jēkabpils reģionālajā centrā. Kopumā šajā centrā laika posmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2020. gada 30. oktobrim tika iekļauti 1 386 respondenti. Pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule pateicās Jēkabpils pētījumu centra darbiniecēm par paveikto darbu, kā arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas pārstāvjiem par atbalstu pētījuma realizācijā. 

Latvijā GISTAR pētījums tika uzsākts jau 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele, Madona un Rēzekne. 

Ar lepnumu varam arī atzīmēt, ka kopš pētījuma uzsākšanas 2013.gadā, uz šī gada oktobra beigām GISTAR pētījumā ir iekļauti jau 9 702 respondenti.

GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu citās Latvijas pašvaldībās un jau šobrīd notiek aktīvs darbs pie nākamā pētījumu centra organizācijas Kuldīgā, kas savu darbību uzsāks nākamā gada sākumā. 


2020. gada 26. oktobrī. Nākošā gada sākumā gremošanas slimību profilakses pētījums GISTAR savu darbību uzsāks Kuldīgas reģionālajā slimnīcā.

Skrundas televīzija gaidot šo notikumu ir izveidojusi sižetu, kurā tiek stāstīts par pētījumu kā tādu, kā arī par jaunā pētījumu centra atklāšanu. 

Sižetā pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja stāsta, ka piedaloties GISTAR pētījumā ne viens vien dalībnieks ir izglābis sev dzīvību, atklājot ļaundabīgo saslimšanu savlaicīgi. 
Profesors Leja atzīmē, ka ik gadu kuņģa vēzis Latvijā tiek konstatēts 600 iedzīvotājiem, savukārt zarnu -  1 100. Taču diemžēl pārsvarā diagnostika ir stipri novēlota. Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju, un GISTAR pētījumu centrā pārbaudīt savu veselību savlaicīgi. 

Pētījuma realizēšanā ļoti svarīgs ir arī pašvaldību atbalsts. Un šobrīd ir rasti līdzekļi pētniecības centra izveidei Kuldīgas slimnīcā. 
Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds stāsta, ka slimnīca projekta realilzācijai sniegs telpas, kā arī šobrīd tiek aktīvi meklēti vietējie speciālisti projekta īstenošanai. 

Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā, Rēzeknē un Jēkabpilī un pētījumā jau ir iesaistīti gandrīz 10 000 respondenti. 

Šobrīd pētījums Kuldīgā tiek plānots uz 1,5 gadu līdz 2022.gada vidum, taču iedzīvotāju lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.

TV sižetu ir iespējams apskatīt ŠEIT


2020. gada 5. oktobrī. Sertificētās NPO Japānas kuņģa vēža prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētījumu organizācijas jaunākajā izdevumā “Kuņģa vēža skrīnings, izmantojot riska stratifikācijas testu (ABC skrīnings) ~ kuņģa vēža prognozēšanai, profilaksei, diagnostikai un terapijai ~" ir publicēts pārskata raksts par GISTAR pētījumu - "Ziņojums par kuņģa vēža profilakses RCT pētījumu, paredzot atrofisku gastrītu; GISTAR pētījumu vada PVO".

Izdevumā katra raksta beigās ir kopsavilkums angļu valodā un atsauces, kas parāda jaunākos rezultātus un noderīgas zināšanas par jauno Japānas-kuņģa vēža skrīninga metodi, izmantojot kombinēto testu seruma anti-H-pylori IgG antivielu un seruma pepsinogēna līmenim, rakstu autori ir dažādi japāņu eksperti kuņģa vēža izpētes jomā.

Raksta apkopojumu ir iespējams apskatīt ŠEIT

- Publicēšanas mēnesis un gads: 2019. gada decembris
- Izdevējs: Nanzando Co., Ltd.
- Izdošanas vieta: Tokija


2020. gada 2. septembrī. GISTAR pētījuma centrs Jēkabpilī aktīvi turpina savu darbību un šajā centrā pētījumā iekļauti 1232 respondenti.
Ar lepnumu varam paziņot, ka kopumā GISTAR pētījumā  iekļauti jau 9 548 respondenti. Pētījums tika uzsākts 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele, Madona un Rēzekne.
Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās.
Aktīvi arī norisinās pārrunas ar Kuldīgas slimnīcas vadību par iespēju organizēt nākamā GISTAR pētījumu centra darbību Kuldīgā.  


2020. gada 24. jūlijā. GISTAR pētījuma vadītājas Aiga Rūdule ar kolēģiem apmeklē Kuldīgas slimnīcu un tiekas ar tās vadību, lai pārrunātu iespējas nākamo pētījuma centru organizēt Kuldīgas pilsētā.


2020. gada 2. jūlijā. Aicinām iepazīties ar jaunāko informāciju, ko par GISTAR pētījumu raksta Jēkabpils medijos un rāda TV. 
Raksts informatīvajā portālā "Jēkabpils Laiks" - pieejams ŠEIT
Vidusdaugavas televīzijas sižets pieejams ŠEIT.
 


2020. gada 9. jūnijā. Lepojamies, ka 2018. gada Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 1. konkursā finansēto projektu Medicīnas un veselības zinātņu nozarē starpā arī LU KPMI realizētais projekts GISTAR!

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT


2020. gada 29. februārī. 2020. gada 27.-28. februārī Maskavā notika Maskavas klīniskās pētniecības centra un Gastroenteroloģijas centrālā zinātniski - pētnieciskā institūta kopēji organizētā 46. konference “Ģenētika gastroenteroloģijā – iespējas un perspektīvas".

LU KPMI direktors M.Leja konferencē nolasīja divas lekcijas par pārmantoto gastrointestinālo audzēju un kuņģa vēža profilakses tēmām.

Lekcijā par kuņģa vēzi M.Leja stāstīja par GISTAR pētījuma norisi Latvijā.

Tika pārrunātas turpmākas sadarbības paplašināšanas iespējas ar vadošajiem Krievijas gastroenteroloģijas jomas ekspertiem, t.sk. kopēju projektu pieteikšanas iespējas.


2020. gada 7. februārī. 6. februārī St.Pēterburgā notika Pavlova vārdā nosauktās Pirmās St.Pēterburgas Valsts Medicīnas universitātes zinātniski-praktiskā konference par dažādiem kuņģa vēža aspektiem "Kuņģa vēzis - no "A" līdz "Z" ". Konferencē piedalījās galvenie St.Pēterburgas Universitātes onkologi un vadības pārstāvji, reģiona slimnīcu un ambulatoro iestāžu praktizējošie ārsti.

Ar galveno konferences referātu par kuņģa vēža epidemioloģiju un skrīninga iespējām bija aicināts uzstāties GISTAR projekta zinātniskais vadītājs, profesors M.Leja.

Savā lekcijā viņš pievērsa uzmanību kopā ar Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru realizētajam GISTAR projektam.

Attēlā: M.Leja kopā ar konferences galveno organizatoru, onkoķirurgu, profesoru Aleksandu Zakarenko


2020. gada 13. janvārī. Ar prieku varam paziņot, ka kopējais GISTAR pētījumā iekļauto respondentu skaits ir jau sasniedzis 9000!

Savukārt Jēkabpils reģionālajā centrā uz šo dienu ir iekļauti jau 689 respondenti. 

Pētījuma realizāciju Jēkabpilī paredzēts turpināt līdz šā gada beigām. 


2020. gada 10. janvārī. 06.-08.01.2020 Ķīnas nacionālajā Gēnu bankā, Shenzhen (Ķīnā) notika starptautiskās sadarbības programmas Cilvēka viena miljona mikrobioma projekts (Million Microbiome of Humans Project, MMHP) pirmā sanāksme. Projektam noteikts visai ambiciozs un nebijis mērķis – ar nolūku veidot dažādu rasu, vecumu, dzimumu, veselības stāvokļu cilvēka mikrobioma kartes, iekļaujot vismaz 1 milj. metagenoma analīzes.

Projektā paredzēts iesaistīt sadarbības partnerus no visas pasaules. Paredzams, ka GISTAR pētījuma ietvaros jau iedzīvotāju ziedoti, gan vēl turpmāk iekļaujamie paraugi varētu būt nozīmīgi Latvijas iedzīvotāju mikrobioma populācijas raksturošanai, sniedzot būtisku ieguldījumu projekta kopējo mērķu sasniegšanai un stimulējot pētniecību mikrobioma jomā Latvijā.

Konferencē Latviju pārstāvēja Latvijas Biomedicīnas un pētījumu un studiju centra direktors Jānis Kloviņš un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja.  

Projektu atbalsta starptautiskā līmeņa molekulārbioloģijas eksperti, uzņēmums BGI, kura meitas uzņēmums MGI darbojas arī Latvijā. 


                                                                              2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Copyright © 2012-2021 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.