2020. gada 2. septembrī. GISTAR pētījuma centrs Jēkabpilī aktīvi turpina savu darbību un šajā centrā pētījumā iekļauti 1232 respondenti.
Ar lepnumu varam paziņot, ka kopumā GISTAR pētījumā  iekļauti jau 9 548 respondenti. Pētījums tika uzsākts 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele, Madona un Rēzekne.
Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās.
Aktīvi arī norisinās pārrunas ar Kuldīgas slimnīcas vadību par iespēju organizēt nākamā GISTAR pētījumu centra darbību Kuldīgā.  


2020. gada 24. jūlijā. GISTAR pētījuma vadītājas Aiga Rūdule ar kolēģiem apmeklē Kuldīgas slimnīcu un tiekas ar tās vadību, lai pārrunātu iespējas nākamo pētījuma centru organizēt Kuldīgas pilsētā.

 

2020. gada 2. jūlijā. Aicinām iepazīties ar jaunāko informāciju, ko par GISTAR pētījumu raksta Jēkabpils medijos un rāda TV. 
Raksts informatīvajā portālā "Jēkabpils Laiks" - pieejams ŠEIT
Vidusdaugavas televīzijas sižets pieejams ŠEIT.
 

 


2020. gada 9. jūnijā. Lepojamies, ka 2018. gada Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 1. konkursā finansēto projektu Medicīnas un veselības zinātņu nozarē starpā arī LU KPMI realizētais projekts GISTAR!

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT


2020. gada 29. februārī. 

2020. gada 27.-28. februārī Maskavā notika Maskavas klīniskās pētniecības centra un Gastroenteroloģijas centrālā zinātniski - pētnieciskā institūta kopēji organizētā 46. konference “Ģenētika gastroenteroloģijā – iespējas un perspektīvas".

 

 

LU KPMI direktors M.Leja konferencē nolasīja divas lekcijas par pārmantoto gastrointestinālo audzēju un kuņģa vēža profilakses tēmām.

 

 

Lekcijā par kuņģa vēzi M.Leja stāstīja par GISTAR pētījuma norisi Latvijā.

 

 

Tika pārrunātas turpmākas sadarbības paplašināšanas iespējas ar vadošajiem Krievijas gastroenteroloģijas jomas ekspertiem, t.sk. kopēju projektu pieteikšanas iespējas.

 

 


2020. gada 7. februārī. 

6. februārī St.Pēterburgā notika

Pavlova vārdā nosauktās Pirmās St.Pēterburgas Valsts Medicīnas universitātes

zinātniski-praktiskā konference par dažādiem kuņģa vēža aspektiem "Kuņģa vēzis - no "A" līdz "Z" ". Konferencē piedalījās galvenie St.Pēterburgas Universitātes onkologi un vadības pārstāvji, reģiona slimnīcu un ambulatoro iestāžu praktizējošie ārsti.

 

 

Ar galveno konferences referātu par kuņģa vēža epidemioloģiju un skrīninga iespējām bija aicināts uzstāties GISTAR projekta zinātniskais vadītājs, profesors M.Leja.

 

Savā lekcijā viņš pievērsa uzmanību kopā ar Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru realizētajam GISTAR projektam.

 

 

Attēlā: M.Leja kopā ar konferences galveno organizatoru, onkoķirurgu, profesoru Aleksandu Zakarenko

 


2020. gada 13. janvārī. 

Ar prieku varam paziņot, ka kopējais GISTAR pētījumā iekļauto respondentu skaits ir jau sasniedzis 9000!

 

 

Savukārt Jēkabpils reģionālajā centrā uz šo dienu ir iekļauti jau 689 respondenti. 

 

 

Pētījuma realizāciju Jēkabpilī paredzēts turpināt līdz šā gada beigām. 

 

 


2020. gada 10. janvārī. 

06.-08.01.2020 Ķīnas nacionālajā Gēnu bankā, Shenzhen (Ķīnā) notika starptautiskās sadarbības programmas Cilvēka viena miljona mikrobioma projekts (Million Microbiome of Humans Project, MMHP) pirmā sanāksme. Projektam noteikts visai ambiciozs un nebijis mērķis – ar nolūku veidot dažādu rasu, vecumu, dzimumu, veselības stāvokļu cilvēka mikrobioma kartes, iekļaujot vismaz 1 milj. metagenoma analīzes.

 

Projektā paredzēts iesaistīt sadarbības partnerus no visas pasaules. Paredzams, ka GISTAR pētījuma ietvaros jau iedzīvotāju ziedoti, gan vēl turpmāk iekļaujamie paraugi varētu būt nozīmīgi Latvijas iedzīvotāju mikrobioma populācijas raksturošanai, sniedzot būtisku ieguldījumu projekta kopējo mērķu sasniegšanai un stimulējot pētniecību mikrobioma jomā Latvijā.

 

Konferencē Latviju pārstāvēja Latvijas Biomedicīnas un pētījumu un studiju centra direktors Jānis Kloviņš un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja.  

 

Projektu atbalsta starptautiskā līmeņa molekulārbioloģijas eksperti, uzņēmums BGI, kura meitas uzņēmums MGI darbojas arī Latvijā. 

 2019. gada 17. decembrī. 

Šī gada 16.decembrī notika Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes darbinieku sanāksme. Sanāksmes ietvaros tika pasniegtas arī rektora pateicības.

 

 

Pateicības rakstus par būtiskiem ieguldījumiem  saņēma GISTAR pētījumā iesaistītie darbinieki:

 

 

Aiga Rūdule, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vecākā eksperte, par veiksmīgu GISTAR pētījuma administratīvo vadību;

 

 

Arnis Kiršners, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošais pētnieks, Dr.sc.ing., par būtisko ieguldījumu KPMI biobankas IT platformas izstrādē;

 

 

Inese Poļaka, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece, ERAF post-doktorantūras projekta darbiniece, par būtisko atbalstu studējošo pētniecības darbu plānošanā un iegūto datu analīzē, par GISTAR pētījuma vadošā statistiķa pienākumu izcilu izpildi.

 

 

Apsveicam un lepojamies!

 

 

Attēlā: GISTAR pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule ar pateicības rakstu

 


2019. gada 3. decembrī. 

Ar lepnumu varam paziņot, ka GISTAR Jēkabpils reģionālajā pētījumu centrā kopumā iekļauti jau 500 respondenti. Savukārt kopējais pētījumā iekļauto respondentu skaits ir sasniedzis jau 8 880! 

 

Lai aprunātos par iespējām, ko iedzīvotājiem sniedz šis pētījums, 

Jēkabpils laikraksta "Brīvā Daugava" korespondente Inese Zone 

uz sarunu aicināja

 p

ētījumā 

iekļauto

 

500 respondenti Olgu Kirejevu 

GISTAR pētījums Latvijā norisinās jau sešus gadus. Savukārt Jēkabpils reģionālais pētījumu centrs darbojas kopš 2019.gada septembra. Pētījuma realizācija Jēkabpilī šobrīd paredzēta līdz 2020. gada beigām. Paralēli tiek apspriestas pētījuma realizācijas iespējas arī citās Latvijas pilsētās. 

Rakstu un interviju lasiet ŠEIT

Attēlā: Ārsta palīgs Sendija Vītola (no kreisās) un 500 respondente Olga Kirejeva

2019. gada 28. novembrī. No 25.-26.novembrim Madridē, Spānijā notika  "International Conference on Genomics & Pharmacogenomics" un "International Conference on Human Genetics and Genetic Disorders" konference (Starptautiskā genomikas un farmakogenomikas konference un Starptautiskā cilvēku ģenētikas un ģenētisko traucējumu konference). 
LU KPMI zinātniskā asistente Dārta Pūpola prezentēja ERAF „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai fēču paraugos” projekta laikā iegūtos nozīmīgākos rezultātus.

Šie rezultāti tika iegūti analizējot paraugus no KPMI lielākā pētījumā GISTAR iekļautajiem respondentiem.

D.Pūpola par savu ziņojumu saņēma apbalvojumu kā par labāko stenda referātu konferencē. 

Projekts „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” ir saņēmis finansējumu no ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 1.1.1.1./16/A/272

2019. gada 19. novembrī. Tradicionālajā 21 Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksmē '2019 tika prezentēti GISTAR pētījuma rezultāti. 

European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN - Eiropas Gastroenteroloģijas, endoskopijas un uztura asociācija) no 15-16. novembrim Varšavā, Polijā rīkoja European Bridging Meeting in Gastroenterology 2019 (Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksme) ar mērķi dot iespēju jauniem pētniekiem prezentēt savus darbus, klātesot saviem zinātniskā darba vadītājiem. Katram dalībniekam tika piesaistīts mentors, kas pēc prezentācijas vadīja diskusiju par dažādiem darba aspektiem. Zinātniskajā saietā 42 jaunie pētnieki uzstājās ar saviem darbiem. Pēc konferences zinātniskā komisija apbalvoja 5 visaugstāk novērtētās prezentācijas.

No Latvijas ar darba vadītāju prof. Mārci Leju konferencē piedalījās LU rezidente gastroenteroloģijā, doktora grāda kandidāte Danute Ražuka-Ebela. Danute par referātu "Analysis of factors associated with decreased pepsinogen in the GISTAR study population in Latvia" ("Ar samazinātu pepsinogēnu saistīto faktoru analīze GISTAR pētījuma populācijā Latvijā") saņēma apbalvojumu par labāko prezentāciju.

"Bridging Meeting" iniciatīvu 1998. gadā Magdeburgā, Vācijā uzsāka prof. Dr. Peters Malfertheiners (Dr. Peter Malfertheiner). Viņa vīzija un mērķis, izstrādājot "Bridging Meeting" koncepciju, bija izveidot forumu jaunajiem klīniskajiem pētniekiem no Austrumu un Rietumeiropas valstīm, kur tiktu prezentēti notiekošo un pabeigto pētījumu rezultāti. Dot iespēju jaunajiem kolēģiem, akadēmiskajiem pasniedzējiem un mentoriem, kā arī nozares partneriem satikties, izveidot sakarus, veidot tiltus un veidot ceļu uz Gastroenteroloģijas nākotni.

Fotogrāfijā no kreisās: konferences zinātniskās komitejas vadītāji Prof. Jaroslaw Regula un Prof. Peter Malfertheiner, Danute Ražuka-Ebela, Prof. Mārcis Leja

2019. gada 1. novembrī. Nur-Sultanā (Kazahstāna) notiek XIV starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Astana-Gastro-2019”.
Ar prezentāciju “Kuņģa vēža skrīnings. GISTAR pētījums” konferencē uzstājās M.Leja.
Prezentācijā tika demonstrēti arī LU KPMI pētnieku veiktā darba rezultāti, kas iegūti analizējot Kazahstānā iegūto materiālu.


2019. gada 21. oktobrī. Barselonā notiekošajā Apvienotajā Eiropas gastroenteroloģijas kongresā (United European Gastroenterology Week) LU KPMI direktors M.Leja prezentēja pārskatu par pasaulē notiekošajiem populācijas pētījumiem kuņģa vēža profilaksei. Viens no būtiskākajiem šādiem pētījumiem pasaulē un vienīgais – Eiropā ir Latvijā notiekošais LU Klīniskās  un profilaktiskās medicīnas institūta realizētais GISTAR pētījums.


2019. gada 3. oktobrī. Šodien Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņakalnā notiek viens no būtiskākajiem gada pasākumiem GISTAR pētījuma ietvaros - Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā(DSMB) pulcējās Rīgā ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, t.sk. Vesela Kuņģa iniciatīvu un Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu GISTAR, kuram atbalstu paudusi arī Latvijas Veselības ministrija.

Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā un Rēzeknē, no šā gada septembra projekta realizācija notiek Jēkabpilī.


2019. gada 27. septembrī. 
Šodien Jēkabpils poliklīnikas telpās, Stadiona ielā 1 oficiāli atklāts gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījuma GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs.
Sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu LU KPMI realizētais GISTAR 
pētījuma  reģionālais centrs darbu Jēkabpilī uzsāka šī gada 2. septembrī .

Reģionālais centrs ir veiksmīgi aizvadījis pirmo darba mēnesi, kura laikā to ir apmeklējuši jau vairāk kā 130 respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau vairāk kā 8 450 respondenti.

Atklāšanā piedalījās Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekļi - Margarita Meļņikova, Renārs Purniņš, GISTAR pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja, GISTAR pētījuma darbinieki, kā arī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola.


2019. gada 11. septembrī. No 9. līdz 10. septembrim Londonā (Lielbritānijā) notika 11. Starptautiskā ICAPS konference: Vēža profilakse fokusējoties uz infekcijas, iekaisuma un imūnās sistēmas saslimšanām.
GISTAR projekta zinātniskais vadītājs M.Leja piedalījās ar uzaicinātu lekciju “H. pylori izskaušana kuņģa vēža profilaksei”.
Prezentācijas laikā tika demonstrēti GISTAR projekta dizains un provizoriskie rezultāti.
Konferenci organizē Starptautiskā vēža profilakses biedrība (ICAPS) un Lielbritānijas Terapeitiskā vēža profilakses tīkls (UKTCPN).
 

2019. gada 9. septembris. 
Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskajā kongresā, kas no 5. līdz 7. septembrim norisinājās Insbrukā, Austrijā, ar stenda referātiem un mutiskām prezentācijām piedalījās LU KPMI zinātnieki. 


Stenda un mutisko ziņojumu veidā tika ziņoti LU KPMI lielākā pētījuma GISTAR, kā arī citu institūtā notiekošo pētījumu rezultāti.

Mutisko prezentāciju par tēmu - "Pazemināts pepsinogēnu līmenis saistībā ar menopauzes klātbūtni GISTAR pētījuma populācijā Latvijā" sniedza J.Aleksejeva. GISTAR pētījuma rezultāti izmantoti arī J.Aleksejevas stenda referātā "Saikne starp pazeminātu pepsinogēnu līmeni ar dažādiem uztura faktoriem un Helicobacter pylori seropozitivitāti".
Savukārt Olga Sjomina GISTAR datus prezentēja mutiskajā ziņojumā "Standarta trīskāršās terapijas un lielu devu amoksicilīna / bismuta terapijas efektivitātes salīdzinājums H. pylori izskaušanā".

Kopumā mūsu pētnieku grupa uzstājās ar 5 stenda un 2 mutiskajiem ziņojumiem.
  
  


2019. gada 2. septembris. Sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu šodien darbu uzsāk GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs. Pirmajā darba dienā pētījumu centru apmeklē pirmie trīs respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau 8 319 respondenti.
  
  


2019. gada 22. augustā. 

Turpinās GISTAR Jēkabpils reģionālā centra topošo darbinieku apmācības. Mācību ietvaros jaunās darbinieces apgūst pētījumam nepieciešamās praktiskās iemaņas, mācās kā norisinās dalībnieku iekļaušana pētījumā. 
Notiek darbs pāros, anketēšana, kā arī tiek apgūta datu ievade DVS sistēmā. Topošās darbinieces apgūst asins noņemšanas un asins paraugu sagatavošanas standartus, kā arī siekalu testu veikšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu, un elptestu veikšanas kārtību. Tiek apgūti arī specifiski diētas anketas jautājumi.

 

  

 

 


2019. gada 19. augustā. Šodien Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā notiek apmācības topošajiem GISTAR Jēkabpils reģionālā centra darbiniekiem. GISTAR projekta zinātniskais vadītājs profesors Mārcis Leja stāsta jaunajiem darbiniekiem par kuņģa un zarnu vēža aktualitāti Latvijā un pasaulē, kā arī konkrēti par GISTAR pētījuma nozīmību un būtiskām detaļām. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma protokolu, anketu, respondentu intervēšanas specifiku, kā arī ar GISTAR datu vadības sistēmu. 
  


                                                                              2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Copyright © 2012-2020 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.